Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že po předchozím projednání se zřizovatelem a v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění bude provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267, od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019 přerušen.
Provoz mateřské školy bude zahájen 3. 1. 2019.    Mgr. R. Kolářová
Přerušení provozu - Vánoční prázdniny

 

 

Vážení rodiče,

letos má naše republika kulaté narozeniny a my bychom si rádi toto velké výročí připomněli nejen s dětmi, ale i s Vámi.

Ve čtvrtek 25. října jste srdečně zváni do školy na Den otevřených dveří (10-16 hod.). Kromě prohlídky školy a ukázek vyučování budou pro Vás připraveny i výsledky práce našich žáků na projektech k 100. výročí vzniku Československa. Pokud popustíte uzdu fantazii a přijdete tematicky oblečeni s nějakým prvorepublikovým doplňkem či celým úborem, budeme Vám za pomoc s dokreslením atmosféry velmi vděční.

Ve stejný den bychom se s Vámi v 16.30 hod. rádi setkali na pozemku za budovou školy. Po přivítání přítomných, projevu pana místostarosty Mgr. Smetany a krátkém kulturním programu našich školáků zasadíme společně dvě lípy na připomínku nesmírné ceny naší mnohasetleté národní identity. Další, třetí lípu předáme zástupcům Armády ČR jako symbol naší dlouholeté úspěšné spolupráce. Těšit se můžete také na společný zpěv původní, dvojjazyčné verze československé hymny.

Doufáme, že přijdete v hojném počtu. Na shledání s Vámi se těší

Eva Bubnová, starostka obce
Mgr. Martin Smetana, místostarosta
Mgr. Romana Kolářová, ředitelka školy

 

Nabídka zájmových útvarů
DIVADELNI_KURZ-PLAKAT-CHOCERADY-2018.doc
PLAKAT-TANECNI_KURZ-CHOCERADY 2-2018.doc
Šachy_Letak_Chocerady_2018.pdf

Zahájení školního roku 2018-2019

Zahájení školního roku 2018/2019:

Vážení rodiče, 

zdravíme Vás v novém školním roce.  Máme pro Vás se začátkem nového školního roku několik informací především organizačního charakteru. V pondělí 3. září končí vyučování v 9 hodin, od 4. 9. 2018 pak bude probíhat výuka podle rozvrhu (prvňáčci končí v 9.40 hod.). Odpolední vyučování začne v pondělí 10. 9. 2018. Se zahájením činnosti zájmových útvarů budete seznámeni prostřednictvím jejich vedoucích.

Osobní dotazník žáka

V letošním roce dostanou všichni žáci dotazník ke kompletnímu vyplnění. Děti přinesou dotazníky domů hned 3. září a my prosíme o jejich navrácení do rukou třídních učitelů do týdne, tj. do pondělí 10. září.

Nová elektronická žákovská knížka

Letos budeme moct díky rozsáhlé modernizaci naší počítačové sítě a internetového připojení konečně přejít se žákovskou knížkou na systém Bakaláři. Přihlašovací údaje Vašim rodičovským účtům dostanete od svých třídních učitelů na počátku září.

Uvolnění dítěte z vyučování

I letos si Vám dovolujeme připomenout pravidla pro uvolňování z vyučování (k lékaři, v případě nevolnosti apod.). To není možné provádět bez osobního převzetí žáka Vámi či jinou pověřenou osobou. Pokud dovolíme dítěti opustit školní budovu bez předání jiné zodpovědné osobě, vystavujeme se obrovskému právnímu riziku – prosíme, nežádejte to po nás. Jediná denní doba, kdy může dítě opustit školu bez dospělého doprovodu, je polední přestávka, kdy je vyučování přerušeno. V tomto případě jen svoji nepřítomnost na odpoledním vyučování nahlásí při odchodu vyučujícímu poslední dopolední hodiny a předá mu Vaše písemné svolení (týká se pouze žáků 2. stupně). 

Polední přestávky

Také připomínáme, že pokud dítě v polední pauze opustí školní budovu, není možné z naší strany zajistit nad ním dohled. Pokud Vaše děti nenavštěvují školní družinu, mají možnost během polední přestávky odejít ven na své (Vaše) vlastní riziko. V opačném případě mají právo vyčkat odpoledního vyučování v šatně své třídy pod dohledem zaměstnanců školy. Pokud chcete této možnosti využít nově, aktualizujte své rozhodnutí prosím na příslušném místě v Osobním dotazníku.

 Obuv do tělocvičny

Vzhledem k finanční náročnosti péče o podlahu tělocvičny Vás prosíme, abyste dětem pořídili na tělesnou výchovu vhodnou sálovou obuv, která nebude na dřevě zanechávat černé nebo bílé stopy a kterou nebudou děti používat na jiných površích. 

Šatní skříňky

Žáci 4. – 9. mají k dispozici osobní šatní skříňky. Dvířka je nutné opatřit Vaším vlastním zámečkem vhodné velikosti. Zámečky budou k dispozici k zakoupení ve školním obchůdku.

Děkujeme za pochopení, přejeme Vám i Vašim dětem úspěšné vykročení do nového školního roku a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

 

                                                                Romana Kolářová, ředitelka školy

 

Organizace prvního školního dne prvňáčků a jejich rodičů:

  • sraz žáků první třídy a jejich rodičů v 8.00 ve školní jídelně, kde proběhne společné zahájení
  • odchod do třídy, seznámení s třídní učitelkou – předání informací, přihlášení obědů

Mateřská škola bude v provozu od 3. 9. 2018 od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Školní družina bude v provozu od 3. 9. 2018 od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Školní jídelna bude v provozu od 3. 9. 2018. Obědy na 3. 9. 2018 je nutno individuálně přihlásit na tel. 317 763 522, stravování na další dny si děti přihlásí první školní den s pomocí svých třídních učitelů. Školní budova je otevřena denně od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Poplatky MŠ 2018-2019
Poplatky ŠD 2018-2019

Školní online  pokladna:    Školní pokladna - návod - krok za krokem

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

naše škola přešla v březnu 2018 z bezpečnostních důvodů a kvůli větší transparentnosti na systém Školní online pokladny.

Školní pokladna slouží k přehledné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za fotografie a podobně).

Ohledně aktuálních plateb a potřebné výše záloh Vás bude informovat třídní učitel. Vy následně provedete úhradu na podúčet školy a ta z ní bude pro jednotlivé aktivity čerpat postupně přesně dané částky s popisem účelu. Zaplatíte pouze za ty aktivity, které Vaše dítě využije.

Pohyby na svém účtu v pokladně budete moci sledovat online, podobně jako u internetového bankovnictví u Vašeho bankovního účtu. Výhodou Školní online pokladny pro Vás bude bezpochyby to, že nebudete muset posílat peněžní hotovost po svých dětech do školy.

Před první odeslanou zálohou je třeba se zaregistrovat!

Registrace do Školní online pokladny - zjednodušený návod:

  1. https://system.skolniprogram.cz/
  2. REGISTRACE
  3. Pro registraci klikněte zde
  4. Zadat ID (IČ školy) školy: 75002922
  5. Kliknout na školu (viz níže)
  6. Vyplnit své údaje (u plateb na účet tel. číslo slouží jako variabilní symbol, specifický symbol je IČ školy 75002922)
  7. Výběr dětí (žáci naší MŠ a ZŠ jsou již zaregistrováni, je třeba si je k sobě přiřadit)
  8. Důležité! Po správné registraci Vám přijde email s odkazem, na který je třeba kliknout a potvrdit.

V případě problémů s registrací kontaktujte prosím podporu školní online pokladny na tel. 731303265.

Pokud byste potřebovali bližší informace či individuální pomoc, kontaktujte prosím hospodářku školy Ing. Růžičkovou (domluva konzultace na tel . 317 763 521). Prosíme Vás, abyste se zaregistrovali do konce února – počátkem března již bude již třeba poslat první zálohy, neboť hotovostní systém plateb bude zcela zrušen.   R. Kolářová


Schválený rozpočet a výhled rozpočtu