Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY


Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267, příspěvková organizace, od 16. 7. 2018 do 31. 8. 2018 přerušen.


Provoz mateřské školy bude zahájen 3. 9. 2018.

                                              Mgr. Romana Kolářová, ředitelka školy

 
Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2018-2019

Výsledky zápisu do 1. třídy - aktualizace

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, vyhlašuji po projednání se zřizovatelem na pondělí 30. dubna 2018 ředitelské volno pro základní školu.

Romana Kolářová

 

Zápis do MŠ:

Vážení rodiče,
ve středu 9. května 2018 se od 13.00 hod. do 17.00 hod.
koná zápis dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267, pro školní rok 2018/2019. Zápis proběhne v budově mateřské školy v kanceláři zástupkyně ředitelky školy. Potřebné formuláře, tj. žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a evidenční list, si můžete vyzvednout předem v kanceláři ředitelky školy (v budově ZŠ), v kanceláři zástupkyně ředitelky školy pro MŠ (v budově MŠ) nebo vytisknout z webových stránek školy www.zsmschocerady.cz (sekce Aktuality/ Mateřská škola, přijímání dětí). Vyplněnou žádost a lékařem potvrzený evidenční list přineste k zápisu.
K zápisu přiveďte své dítě a vezměte s sebou rovněž svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Děti budou přijímány podle kritérií pro školní rok 2018/2019.
Po skončení zápisu ředitelka školy v zákonné lhůtě uvědomí zákonné zástupce o výsledku správního řízení.       
Mgr. Romana Kolářová, ředitelka školy

Oznámení - Zápis do MŠ.doc

Oznámení - Zápis do MŠ.pdf.

Žádost o přijetí do MŠ.doc

Žádost o přijetí do MŠ.pdf

Evidenční list

 


Zápis do 1. třídy:

Oznámení - Zápis do 1. třídy
Oznámení - Zápis do 1. třídy

Žádost o přijetí.doc
Žádost o přijetí.pdf

Žádost o odklad.doc
Žádost o odklad.pdf

Platná pravidla při přijímání dětí do 1.třídy

 

Zápis do MŠ: 9. 5. 2018 od 13.00 hod. - více informací počátkem dubna
 


Školní online  pokladna:    Školní pokladna - návod - krok za krokem

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

naše škola přechází od března 2018 z bezpečnostních důvodů a kvůli větší transparentnosti na systém Školní online pokladny.

Školní pokladna slouží k přehledné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za fotografie a podobně).

Ohledně aktuálních plateb a potřebné výše záloh Vás bude informovat třídní učitel. Vy následně provedete úhradu na podúčet školy a ta z ní bude pro jednotlivé aktivity čerpat postupně přesně dané částky s popisem účelu. Zaplatíte pouze za ty aktivity, které Vaše dítě využije.

Pohyby na svém účtu v pokladně budete moci sledovat online, podobně jako u internetového bankovnictví u Vašeho bankovního účtu. Výhodou Školní online pokladny pro Vás bude bezpochyby to, že nebudete muset posílat peněžní hotovost po svých dětech do školy.

Před první odeslanou zálohou je třeba se zaregistrovat!

Registrace do Školní online pokladny - zjednodušený návod:

  1. https://system.skolniprogram.cz/
  2. REGISTRACE
  3. Pro registraci klikněte zde
  4. Zadat ID (IČ školy) školy: 75002922
  5. Kliknout na školu (viz níže)
  6. Vyplnit své údaje (u plateb na účet tel. číslo slouží jako variabilní symbol, specifický symbol je IČ školy 75002922)
  7. Výběr dětí (žáci naší MŠ a ZŠ jsou již zaregistrováni, je třeba si je k sobě přiřadit)
  8. Důležité! Po správné registraci Vám přijde email s odkazem, na který je třeba kliknout a potvrdit.

V případě problémů s registrací kontaktujte prosím podporu školní online pokladny na tel. 731303265.

Pokud byste potřebovali bližší informace či individuální pomoc, kontaktujte prosím hospodářku školy Ing. Růžičkovou (domluva konzultace na tel . 317 763 521). Prosíme Vás, abyste se zaregistrovali do konce února – počátkem března již bude již třeba poslat první zálohy, neboť hotovostní systém plateb bude zcela zrušen.   R. KolářováDějepisná olympiáda - okresní kolo - výsledková listina
Okresní kolo olympiády v českém jazyce - výsledková listina


Schválený rozpočet a výhled rozpočtu

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Chocerady.

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění bude provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267, od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 přerušen. Provoz mateřské školy bude zahájen 3. 1. 2018.

 

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, vyhlašuji po projednání se zřizovatelem na pátek  29. 9. 2017 ředitelské volno pro základní školu.

Romana Kolářová


Šachy - nabídka zájmového útvaru (Šachová škola) - Letak_Chocerady_2017
Malý chovatel- nabídka zájmového útvaru - ZOO_krouzek_ZS_Chocerady_2017
  - přihláška:prihlaska_ZOOkrouzek_ZS_CHOCERADY.pdf 

Vážení rodiče, informace k začátku školního roku naleznete zde:
Sdělení začátek roku                                  Romana Kolářová

Informace - Školní družina

 

Zahájení školního roku 2017/2018

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267, oznamuje, že školní rok 2017/2018 bude zahájen 4. 9. 2017 v 8.00 hod. ve školní jídelně.
Žáci ukončí 4. 9. 2017 výuku v 9.00 hod.
5. 9. 2017 žáci I. třídy ukončí výuku v 9.40 hod., ostatní žáci podle rozvrhu.
Odpolední vyučování začne v pondělí 11. 9. 2017.
Mateřská škola bude v provozu od 4. 9. 2017 od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Školní družina bude v provozu od 4. 9. 2017 od 6.30 hod. do 16.30 hod., v pátek vždy do 16.00 hod.
Školní jídelna bude v provozu od 4. 9. 2017. Obědy na 4. 9. 2017 je nutno individuálně přihlásit na tel. 317 763 522, stravování na další dny si děti přihlásí první školní den s pomocí svých třídních učitelek.
Školní budova je otevřena denně od 6.30 hod. do 16.30 hod., v pátek vždy do 16.00 hod.

                                  Těšíme se na Vás.                     Romana Kolářová
 

Organizace prvního školního dne prvňáčků a jejich rodičů:

  • sraz žáků první třídy a jejich rodičů v 8.00 ve školní jídelně, kde proběhne společné zahájení
  • odchod do třídy, seznámení s třídní učitelkou – předání informací, přihlášení obědů

Poplatky ŠD 2017-2018
Poplatky MŠ 2017-2018