Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY

Zájmové útvary - nabídka:
Šachy_200_2021.pdf

Sdělení pro rodiče: Sdeleni_10_9_2020.pdf

Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, MŠMT dne 4. 9. 2020 uzavřelo naši školu z nepředvídaných závažných organizačních důvodů (nelze zajistit výuku žáků ve škole z důvodu nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy), a to v termínu od 1. 9. 2020 do 10. 9. 2020.          

Výuka ve škole bude zahájena dne 11. 9. 2020.  V pátek 11. září končí vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku dle rozvrhu, pro žáky 1. ročníku v 8.45 hod. Odpolední vyučování začne v pondělí 14. 9. 2020.          

Informace pro rodiče prvňáčků
Prvňáčci a jejich rodiče se se svou třídní učitelkou Šárkou Robovou setkají v 8.00 h před hlavním vchodem do školy. Společně vstoupí do budovy a my je ve vestibulu slavnostně přivítáme. Děti se potom půjdou podívat do své nové třídy, rodiče mezitím požádáme o vyplnění osobních dotazníků, přihlášky do školní družiny apod. Prvňáčky rodičům předá paní učitelka zase před školou cca v 8.45 h. Prosím o ohleduplnost vůči zdravotně oslabeným – dodržování rozestupů a pochopení pro všechna nutná opatření (pokud budete potřebovat vyřídit s některým ze zaměstnanců něco individuálně, prosíme o nasazení roušky).

Romana Kolářová 

 

Vážení rodiče,
v těchto dnech probíhají ve všech třídách 2. stupně a seznamovací a zahajovací hodiny jednotlivých předmětů v Teams. Dětem je také zadáváno drobné procvičování a domácí opakování. Všechny plánované hodiny vidí děti ve svých kalendářích na Teams - kontrolujte s nimi prosím (např. vždy večer) program na následující den.
Pokud by Váš potomek měl ještě problémy s přihlášením do Teams, kontaktujte prosím pana zástupce na emailu j.votocek@centrum.cz.
 
Třídní učitelky 1. stupně komunikují se zákonnými zástupci individuálně.
 
I s problémy s přihlášením do Bakalářů se můžete obracet na pana zástupce J. Votočka podařilo se mu přes omezení karanténou získat vzdálený přístup na server a může Vám počínaje dnešním dnem vygenerovat nová hesla. 

Děkujeme Vám za podporu a pochopení této náročné situace.   Romana Kolářová
 

Vážení rodiče,
z důvodu pozitivního výskytu CoVID-19 v pedagogickém sboru byla bohužel v základní škole
VYHLÁŠENA OCHRANNÁ KARANTÉNA.

Vyučování ve škole bude zahájeno 11. září 2020 (předběžný termín).
Mateřská škola a školní jídelna pokračují v provozu.
Rodiče dětí do 10 let mají nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy.
Pro vystavení potvrzení kontaktujte paní Lindu Kolacovou (Růžičkovou), hospodářku školy,
na tel. 317 763 521 nebo 774 135 960 e-mail: linda.ruzickova@zsmschocerady.cz

(v e-mailu uveďte jméno dítěte a jeho rodné číslo)

Žádost-o-ošetřovné.pdf

Sledujte prosím naše webové stránky
pro aktuální informace.
  

Děkujeme za pochopení.  Romana Kolářová

Vážení rodiče,
současné potíže s pandemií nám narušily školní rok ještě dříve, než vůbec začal. Právě jsem dotelefonovala s Krajskou hygienickou stanicí, která nařídila celému učitelskému sboru ochrannou karanténu kvůli pozitivnímu případu CoVID-19 v našich řadách. Prezenční výuka se proto odkládá zatím na 11. září 2020 (upřesním podle toho, kdy dostaneme výsledky 2., kontrolního testu). Karanténa se netýká mateřské školy ani školní jídelny, takže děti do školky normálně můžou chodit a rovněž můžete objednávat obědy k odnosu okénkem, bohužel za cenu pro cizí strávníky, tedy za podmínek z června.
Velmi mě mrzí vzniklé potíže, už jsme se všichni opravdu moc těšili, ale některé věci ovlivnit při nejlepší vůli nedokážeme.

 

S pozdravem Romana Kolářová

 

Korona_pravidla_smernice

 

Vážení rodiče, 

zdravíme Vás v novém školním roce.  Máme pro Vás s jeho začátkem několik informací. 

V úterý 1. září končí vyučování v 9 hodin, od 2. 9. bude probíhat výuka podle rozvrhu (prvňáčci 2. 9. do 9.40 hod., dále dle rozvrhu). Odpolední vyučování začne v pondělí 7. 9. 
Se zahájením činnosti zájmových útvarů budete seznámeni prostřednictvím jejich vedoucích.

Budova školy se pro žáky přihlášené do školní družiny otevírá v 6.30 hod. Pro ostatní žáky bude budova školy otevřená od 7.30 hod. 

Osobní dotazník žáka

Osobní dotazník ke kompletnímu vyplnění dostanou jen nově přijatí žáci. Ostatní budou jen zaznamenávat změny nebo podepisovat to, že jsou všechny uvedené údaje nadále aktuální. Děti přinesou dotazníky domů hned 1. září a my prosíme o jejich navrácení do rukou třídních učitelů do pondělí 7. září. 

Elektronická žákovská knížka

I v letošním školním roce budeme pokračovat ve využívání systému Bakaláři. Doporučujeme Vám stáhnout si aplikaci do mobilních telefonů. Rodiče nových žáků obdrží přihlašovací údaje od třídních učitelů. 

V Bakalářích můžete sledovat jak prospěch Vašeho dítěte, tak i informace o připravovaných školních/třídních akcích. Prostřednictvím komunikačního systému komens také omlouvejte absence svých dětí, a to nejpozději do tří dnů od prvního dne nepřítomnosti dítěte. Pokud už dopředu znáte přesnou délku plánované absence, napište ji třídnímu učiteli.

Školní online pokladna

Také stávající systém plateb prostřednictvím elektronické školní pokladny budeme využívat i nadále. Prosím, zkontrolujte si zůstatky na „účtech“ svých dětí a navyšte je, aby mohli jejich třídní strhávat platby za školní potřeby aj.

Uvolnění dítěte z vyučování

I letos si Vám dovolujeme připomenout pravidla pro uvolňování z výuky (k lékaři, v případě nevolnosti apod.). To není možné provádět bez osobního převzetí žáka Vámi či jinou pověřenou osobou. Pokud dovolíme dítěti opustit školní budovu bez předání dospělému, vystavujeme se obrovskému právnímu riziku – prosíme, nežádejte to po nás. Jediná denní doba, kdy může dítě opustit školu bez doprovodu, je polední přestávka, kdy je vyučování přerušeno. V tomto případě jen svoji nepřítomnost na odpoledním vyučování nahlásí při odchodu vyučujícímu poslední dopolední hodiny a předá mu Vaše písemné svolení. 

Polední přestávky

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, odcházejí během polední přestávky mimo budovu školy. Letos bohužel neumožňujeme pobyt v prostorech šatny – na základě hygienických doporučení nemůžeme míchat mezi sebou děti z různých tříd. Pokud potřebujete zajistit dohled nad svým dítětem během polední pauzy mimo školní družinu, kontaktujte své třídní učitele. 

Šatní skříňky

Letos už všichni žáci mají k dispozici osobní šatní skříňky. Dvířka je nutné opatřit Vaším vlastním zámečkem vhodné velikosti. Zámečky budou k dispozici k zakoupení ve školním obchůdku. 

Přezůvky

Z bezpečnostních a hygienických důvodů Vás žádáme, abyste děti vybavili funkčními přezůvkami nejpozději od 2. září.

Obuv do tělocvičny

Vzhledem k finanční náročnosti péče o podlahu tělocvičny Vás prosíme, abyste dětem pořídili na tělesnou výchovu vhodnou sálovou obuv, která nebude na dřevě zanechávat černé nebo bílé stopy a kterou nebudou děti používat na jiných površích. 

Sluchátka pro práci na počítači

Vzhledem k časté poruchovosti školních sluchátek a také z důvodů hygienických doporučujeme, aby byli žáci 2. stupně vybaveni vlastními sluchátky pro práci ve třídě informatiky a v nově zřízené jazykové laboratoři. Můžou být úplně obyčejná, jediným požadavkem je standardní sluchátkový konektor (jack 3,5 mm). Pokud je žák mít nebude, budou mu k dispozici školní sluchátka na zapůjčení. Sluchátka si budou děti ukládat do své šatní skříňky. 

Školní družina

Místo ve školní družině je v rámci čtyř oddělení připraveno pro všechny žáky 1. – 4. třídy. Přihlášky děti dostanou 1. 9. od svých třídních učitelů. Družinu ovšem můžou navštěvovat už od prvního školního dne (běžný provoz do 16:30 hod.).

Školní jídelna

Obědy ve školní jídelně mají žáci na 1. září odhlášené. Pokud oběd na tento den chcete, přihlaste si ho prosím individuálně ve školní jídelně na tel.  317 763 522, popř. SMS na 604 945 300, a to do pondělí, do 12.00 hod. Žáci 1.-3. třídy mají od středy obědy automaticky přihlášené (prosíme případně odhlásit), žáci 4.-9. třídy půjdou se svými třídními učiteli hned v úterý do jídelny přihlásit se k obědům na celý školní rok – bylo by dobré, kdyby měly děti už představu o tom, které dny se u nás budou stravovat a které případně nikoli.

Anti-COVID opatření

Na webových stránkách školy je Vám k dispozici naše nová vnitřní směrnice s konkrétními hygienickými opatřeními. Nejdůležitější opatření jsou tato:

-       dítě s jakýmikoliv projevy infekčního onemocnění nesmí být vpuštěno do budovy školy. Pokud se příznaky projeví během dne, bude umístěno do karanténní místnosti, kde vyčká, až si ho vyzvednete. Vybavte pro tento případ děti rouškou.

-       ve všech fázích dne budou pečlivě dodržovány zásady hygieny

-       děti budou trávit celý den ve své kmenové učebně, s výjimkou organizačně nezbytných pobytů v odborných pracovnách

-       v celé škole se do odvolání budou používat pouze jednorázové papírové ručníky

Informace pro rodiče prvňáčků

Prvňáčci a jejich rodiče se se svou třídní učitelkou Šárkou Robovou setkají v 8.00 h před hlavním vchodem do školy. Společně vstoupí do budovy a my je ve vestibulu slavnostně přivítáme. Děti se potom půjdou podívat do své nové třídy, rodiče mezitím požádáme o vyplnění osobních dotazníků, přihlášky do školní družiny apod. Prvňáčky rodičům předá paní učitelka zase před školou cca v 8.30 h. Prosím o ohleduplnost vůči zdravotně oslabeným – dodržování rozestupů a pochopení pro všechna nutná opatření (pokud budete potřebovat vyřídit s některým ze zaměstnanců něco individuálně, prosíme o nasazení roušky).


Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšné vykročení do nového školního roku, doufáme, že se společně dokážeme poprat se všemi mimořádnými událostmi a nároky, které na nás tato doba klade, a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

 

S pozdravem Romana Kolářová