Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY

2022/2023

Vážení rodiče,
v průběhu příštího týdne škola spustí nové webové stránky, aktuální informace proto naleznete pouze v této sekci.
Děkuji za pochopení. Romana Kolářová

Organizace školního roku 2022-2023 - informace

Zahájení školního roku 2022/2023
Ředitelka školy oznamuje, že školní rok 2022/2023 bude zahájen pro žáky 2. – 9. ročníku ve třídách, pro žáky 1. ročníku a jejich zákonné zástupce ve školní jídelně.
Žáci ukončí 1. 9. 2022 výuku v 8.45 hod.

2. 9. 2022 žáci 1. třídy ukončí výuku v 9.40 hod., ostatní žáci podle rozvrhu.
Odpolední vyučování začne 5. 9. 2022.
Mateřská škola bude v provozu od 1. 9. 2022 od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Školní družina bude v provozu od 1. 9. 2022 od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Školní jídelna bude v provozu od 1. 9. 20222, oběd je nutno individuálně přihlásit na tel. č. 317 763 522 (mobil: 604 945 300), stravování na další dny si děti přihlásí první školní den prostřednictvím svých třídních učitelů.

Vážení rodiče a strávníci,
po třech letech jsme k 1. září 2022 nuceni navýšit cenu za stravné v naší školní jídelně. Vede nás k tomu jak trvalé zvyšování ceny vstupních surovin, tak i snaha o dodržování požadavků zdravé výživy a také o pestrost a lákavost nabízených pokrmů.

Strávníci MŠ do 6 let 47 Kč
Strávníci MŠ 7 let: 51 Kč
Strávníci ZŠ 7–10 let: 30 Kč
Strávníci ZŠ 11–14 let: 32 Kč
Strávníci 15 a více let: 35 Kč
Cizí strávníci: 72 Kč

Děkujeme za pochopení.

 
Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023: Výsledky přijímacího řízení - zápis do MŠ
Výsledky voleb do ŠKOLSKÉ RADY - zákonní zástupci: VOLBY 2022
 
Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny
Zápis do 1.třídy pro žáky z Ukrajiny
 
Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023:
Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022-2023
 
 
 
 
Zápis do MŠ:
Vážení rodiče,
ve středu 4. května 2022 se od 13.00 hod. do 17.00 hod. koná zápis dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023.
Zápis proběhne v budově mateřské školy.
Zápis do MŠ - oznámení.docx
Zápis do MŠ - oznámení.pdf
Evidenční-list-pro-dítě-v-MŠ.doc
Evidenční-list-pro-dítě-v-MŠ.pdf
Žádost o přijetí do MŠ_2022-2023.pdf
Žádost o přijetí do MŠ_2022-2023.doc
 
Dne 30. 3. 2022 proběhly volby členů do školské rady za pedagogické pracovníky.
Jména zvolených členů ŠR pro období 2022 - 2025:
Bc. Lenka Brožková
Ing. Monika Horáková
Mgr. Jakub Votoček
 
 
Jak mluvit s dětmi o válce:
13 užitečných frází pro zklidnění dítěte:
 
UKRAJINA_LINKA_BEZPECI
Ukrajino, jsme v tom s vámi!

ZŠ a MŠ Chocerady a OÚ Chocerady pořádají ve dnech 28. února – 5. března sbírku trvanlivých potravin a hygienických potřeb pro ukrajinské občany zasažené válkou.
Více informací: Potravinova.sbirka

index.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ze dne 9. 2. 2022 a informací MŠMT Vám sděluji, že od 19. 2. 2022 se již nebudou ve školách testovat žáci na onemocnění covid-19. Školám rovněž končí povinnost informovat KHS o pozitivním testu žáka a školy KHS nekontaktují. Školy již nejsou oprávněny předávat KHS osobní údaje žáků / seznamy rizikových kontaktů. Ani Vy už nejste povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test Vašeho dítěte.

 

Nadále platí povinné nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve společných prostorách školy.

S pozdravem Romana Kolářová

 

Vážení rodiče,

informace k ošetřovnému naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne.

 

Vážení rodiče,
podrobnější informace MZDR a MŠMT k antigennímu testování a trasování ve školách od ledna 2022 naleznete zde: Testování_leták_pro_rodiče      

Romana Kolářová

 

Preventivní testování od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZDR ze dne 23. prosince 2021 Vám sděluji, že preventivní testování žáků ve škole se provede v období:

- od 3. ledna do 16. ledna vždy v pondělí a ve čtvrtek

- 17. ledna a pak následně každé pondělí

Nově se budou testovat všichni žáci (i žáci s ukončeným očkováním či v ochranné lhůtě po prodělání nemoci).

Netestují se pouze žáci, kteří doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test  na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních  služeb s negativním výsledkem.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci a přeji optimistické vykročení do roku 2022.

Romana Kolářová

 

Schvaleny_Rozpocet_2022.pdf
Strednedoby_vyhled_rozpoctu
Navrh_Rozpocet_2022.xlsx

Vážení rodiče,

přejindex.jpgeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví,

osobních i pracovních úspěchů

                 v novém roce 2022.

 

                                   zaměstnanci ZŠ a MŠ Chocerady


 

 

 

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 ve škole testování na onemocnění covid-19. Testovat se bude antigenními testy obdobně jako při plošném screeningovém testování v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen). Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). V případě žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem či jím pověřenou osobou.

Vážení rodiče, počítejte prosím s tím, že v případě pozitivního výsledku testu Vašeho dítěte Vás budeme neprodleně kontaktovat. Vaše dítě vyčká v určené učebně do doby, než si své dítě převezmete.

Více informací k testování naleznete na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.    Romana Kolářová

 

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021:
Informace pro školy a školská zařízení_10_9_2021 (1)-1.pdf


Vážení rodiče,
na základě informací MŠMT Vám sděluji, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Romana Kolářová

 

Zájmové útvary - nabídka:
Šachy
Herecký kurz
Florbalový kroužek

 

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti,

dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozdravila na začátku nového školního roku 2021/2022.

Dle MŠMT děti v mateřské škole od 1. 9. 2021 nebudou nosit žádné krytí úst a nosu a nebudou absolvovat žádné povinné testování. Jediná naše žádost se týká zodpovědného přístupu rodičů a sledování zdravotního stavu dítěte. V případě projevů infekčního onemocnění nesmí dítě docházet do MŠ. Rodiče při vstupu do budovy MŠ musí mít nasazen respirátor a dobu pobytu v MŠ minimalizovat. Děkuji za pochopení.

Žáci 1. třídy zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 8 hod. ve vstupní hale, kde budou posléze za asistence Vás, rodičů, otestováni antigenním testem. Při vstupu do budovy školy bude dle nařízení MŠMT nutné si nasadit krytí úst a nosu. Po příchodu do třídy a usazení do lavic si děti budou moci roušku sundat. Rodiče budou zatím v hale seznámeni s administrativními náležitostmi. Pokud nepůjdou prvňáčci do družiny, budou s Vámi odcházet krátce po deváté hodině. Ve čtvrtek 2. 9. 2021 končí jejich vyučování v 9:45 hod., od pátku už jejich výuka bude probíhat dle rozvrhu.

Žáci 2.–9. tříd zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 ve svých kmenových třídách. Žáci, kteří docházejí do ranní družiny (1.3. třída), mohou přicházet již od 6:30 hod., ostatním doporučujeme příchod kolem 7:45 hod., aby ve třídě nemuseli s nasazenými respirátory/rouškami příliš dlouho čekat na společné testování. Vyučování končí 1. 9. v 9 hod., 2. a 3. 9. po dopolední výuce. Od pondělí 6. 9. 2021 probíhá výuka dle rozvrhu.

Provoz školní družiny bude zahájen pro žáky 1.–3. tříd již od 1. 9. 2021 v rozmezí 6:30 –16:30 hod. I ve školní družině budou dodrženy všechny zvýšené hygienické požadavky a nařízení.

Školní jídelna bude v provozu od 1. 9. 2021. Obědy na 1. 9. 2021 je nutno individuálně přihlásit na tel. 317 763 522 (mobil: 604 945 300), stravování na další dny si děti přihlásí první školní den s pomocí svých třídních učitelů.

Nošení roušek a výjimky z testování
Testovaní žáci či žáci, na které se vztahuje výjimka z testování, nosí chirurgickou roušku jen na chodbách a vnitřních společných prostorech, ve výuce mít nasazenou roušku nemusí. Účastní se TV v tělocvičně a v HV mohou zpívat.

Výjimka z povinného testování se nevztahuje na:
žáky s dokončeným očkováním (uplynulo 14 dnů od 2. očkovací dávky)
žáky, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19

žáky, kteří doloží aktuální negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem.

Všechna nutná potvrzení týkající se těchto výjimek je nutné donést dne 1. 9. 2021 a před samotným testováním odevzdat třídnímu učiteli. Bez daného prokazatelného potvrzení, že žák splňuje výjimku z povinného testování, nebude možné žáka z testování uvolnit.

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí jejich zákonného zástupce:
Zákonný zástupce, který si nepřeje, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování, musí tuto skutečnost oznámit škole písemně. Toto vyjádření, podepsané zákonným zástupcem, předá žák dne 1. 9. 2021 třídnímu učiteli.

V případech, ve kterých žák neabsolvuje antigenní test a zároveň se na něj nevztahuje příslušná výjimka z povinného testování, se bude moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo chirurgická rouška. Žák, který neabsolvuje povinné antigenní testování, musí nosit zmíněné ochranné krytí úst a nosu po celou dobu pobytu ve školní budově. Nemůže se účastnit TV v tělocvičně a v HV nesmí zpívat.

Zde přikládám Manuál MŠMT: MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní

Informace k testování dle MŠMT: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si cením Vaší podpory a pochopení. Přeji nám všem úspěšný a pokud možno normální školní rok.

Romana Kolářová

 

 

 

 

Vážení rodiče,
děkuji Vám za spolupráci ve školním roce 2020/2021 a přeji pohodové léto. 
Romana Kolářová

  depositphotos_27771015-stock-illustration-smiling-sun.jpg

Sbi__rka_Hrus__ky__1_.jpg
Sbi__rka_Hrus__ky.pdf
 

Vážení rodiče,

nejen zaměstnanci naší školy, ale jistě také i Vy, rodiče našich dětí, společně velmi citlivě vnímáme události minulého týdne na jižní Moravě způsobené tornádem. Není nám lhostejný osud osob z postižených oblastí.

Rádi bychom poskytli alespoň symbolickou finanční pomoc Základní škole Hrušky u Břeclavi – www.zshrusky.cz, která se dostala do problematické situace – aktuálně je bez střechy a došlo zde i k dalším materiálním škodám. Jedná se o školu prvního stupně s 94 žáky.

Pro tento účel byl zřízen při SRPŠ ZŠ a MŠ Chocerady transparentní účet se stejným názvem Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady – číslo účtu: 2502005716/2010 vedený u Fio banky. Informace o aktuální výši zůstatku, ale také o přijatých a odeslaných platbách najdete v odkazu: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2502005716. Kdo má zájem a možnost finančně přispět a pomoci, může zaslat libovolnou částku na výše uvedený účet, variabilní symbol 1. Souhrnná částka bude následně poukázána na účet ZŠ Hrušky.

Děkujeme všem zaměstnancům, rodičům a přátelům naší školy za případné zaslané finanční příspěvky a zapojení se do charitativní akce „Škola pomáhá škole“.

Věříme, že rychlá pomoc může být účinnou pomocí.


Romana Kolářová

 

 

Vážení rodiče,
na základě aktuálních informací MŠMT k provozu škol Vám sděluji, že od úterý 8. června žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.     Romana Kolářová

Celé znění zde: informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-76-final.pdf

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ: zde

Vážení rodiče,

Policie ČR nás dnes kontaktovala s oznámením, že na území celé České republiky se objevila výhrůžka střelným útokem v mateřských školách zítra 7. 5. Není třeba podléhat panice, nicméně prosíme rodiče, aby podle svých možností zvážili případnou přítomnost svého dítěte v MŠ. V mateřské škole jsme zkontrolovali veškerá zabezpečení a připravili jsme rovněž úpravu programu, aby se děti po celý den zítra pohybovaly se svými učitelkami výhradně v areálu školy. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Romana Kolářová, ředitelka školy

Provoz školy od 3. 5. 2021 - 1. st.
Provoz školy od 3. 5. 2021 - 2. st.

Výsledky zápisu do 1. třídy: zde

Zápis do mateřské školy:
Za_pis_do_mater_ske_s_koly
Za_pis_do_mater_ske_s_koly_ozna_meni_.docx
Žádost o přijetí do MŠ_2021-2022.doc
Žádost o přijetí do MŠ_2021-2022.pdf
Evidenční list

Vážení rodiče,
právě jsem v Benešově vyzvedla testy, které budeme od 12. 4. používat. Posílám vhodnější instruktážní video přímo k Lepu testům.
https://m.youtube.com/watch?v=FigYSYMPo30&t=35s
Romana Kolářová

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL OD 12. 4. 2021
0_testovani diagram.pdf
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx.pdf
Manuál_testováni_06_04_2021_k odeslání-2.pdf

Vážení rodiče,

v příštím týdnu začínáme na 1. stupni s rotační výukou.

  • v pondělí 12. dubna nastupují prezenční vyučování žáci 1., 2. a 5. třídy,
  • o týden později, 19. dubna, nastoupí žáci 3.A, 3. B a 4. třídy, zatímco předchozí skupina bude vzdělávána po celý týden distančně z domova.

Všichni žáci i učitelé budou v týdnu, kdy budou chodit do školy, povinně testováni antigenními testy vždy v pondělí a ve čtvrtek. Výjimku tvoří osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. To prokážete potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře. Pokud se v dané třídě vyskytne při čtvrtečním testování pozitivní výsledek, odchází celá třída do karantény a vyčkává na výsledek RT-PCR testu daného žáka. Buďte tedy prosím vždy ve čtvrtek připraveni, že Vám budeme v takovém případě volat a žádat vyzvednutí.

Obědy ve školní jídelně máte přihlášeny automaticky, prosíme o odhlášení, pokud o ně nemáte zájem. Školní družina bude v běžném provozu.
Nezapomeňte prosím vybavit své děti ochranou úst a nosu (chirurgická rouška / respirátor).

Veškeré podrobnější informace najdete v dokumentech MŠMT na webových stránkách školy v sekci aktuality.

K testování:

Testování dětí bude probíhat tzv. samoodběrem pod dohledem pracovníků školy. V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce / zákonným zástupcem pověřená osoba).

 Posílám Vám odkaz na instruktážní video, jak bude celý proces zhruba probíhat (https://youtu.be/BmDnd140UH4). Prosím, prohlédněte si video s dětmi, ať mají představu, co je v pondělí čeká. Pokud byste s nimi pomocí obyčejné špejle s vatou nacvičili i stěr z okraje nosní dírky, moc to pomůže případným obavám dětí.

Děkuji Vám za pochopení a doufám, že radost z alespoň částečného návratu dětí do školy překoná všechny případné vzniklé obtíže.

Romana Kolářová

 INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: zde

Zápis do 1. třídy:
Oznámení - zápis do 1. třídy
Žádost o přijetí.doc
Žádost o přijetí.pdf
Žádost o odklad.doc
Žádost o odklad.pdf

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?
Povinná školní docházka  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Zápis do MŠ:
květen 2021 (termín a způsob zápisu upřesníme dle informací MŠMT a aktuální epidemiologické situace)

Provoz školní jídelny od 8. 3. 2021:

Vážení rodiče,

školní jídelna je od 8. 3. 2021 v provozu a vaří za dotovanou cenu pro žáky základní školy a děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (na dotovanou cenu za oběd mají nárok pouze děti a žáci, pro které platí povinná distanční výuka). Mějte s sebou prosím vždy 7 Kč na obal, ve kterém jídlo dostanete.

Školní jídelna rovněž vaří pro cizí strávníky za cenu 67 Kč (včetně obalu).

Bohužel se zatím ke stravování nepřihlásil dostatečný počet strávníků, bude se proto v příštím týdnu jednat o provoz zkušební. Pokud by počet přihlášek ještě klesl, byli bychom nuceni provoz školní jídelny přerušit.

O případném přerušení provozu Vás budeme v pátek 12. 3. informovat.

Chcete-li se dodatečně ke stravování přihlásit, přihlášky prosím proveďte prostřednictvím SMS zprávy na mobilní telefon školní jídelny 604 945 300, popřípadě v dopoledních hodinách na pevné lince školní jídelny 317 763 522 (na pondělí nejpozději do soboty 6. 3. 2021, jinak vždy den předem).

Děkujeme za pochopení. Iva Hlaváčková, vedoucí školní jídelny

INFORMACE KPROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Vážení rodiče,
vláda ČR omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a případ zákonný zástupce). Rovněž se zakazuje osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání ve školní družině.

Informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. (Podle nových pravidel škola již žádné potvrzení nevyplňuje.)

V případě Vašeho zájmu o zapůjčení tabletu kontaktujte třídního učitele Vašeho dítěte.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví. Romana Kolářová

Více informací - zde: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021

 

INFORMACE KPROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstáváod pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

 

 

Schvaleny_rozpocet_2021.pdf
Rozpocet_2021_a_Rozpoctovy_vyhled.pdf

 

Informaze z MŠMT o provozu škol: informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf
 

Rozpocet_2021.pdf
Navrh_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu.pdf

Vážení rodiče,
posílám Vám informace, na které se všichni už dlouho těšíme – školy se opět otevírají pro (skoro normální) školní docházku. Než přistoupím ke konkrétním podrobnostem, dovolte mi ještě jednou Vám poděkovat za spolupráci během náročného období, kdy byly školy uzavřeny. Jen díky Vašemu působení doma se nám mohlo podařit udržet děti aktivní a budeme mít na co navazovat.
Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena ve škole stálá osobní přítomnost všech žáků 1. stupně a 9. ročníku.

Pro ostatní ročníky (6., 7. a 8.) platí rotační prezenční výuka – střídání tříd po týdnech, a to následovně: 

  • v týdnu od 30. 11. do 4. 12. se prezenční výuky ve škole zúčastní žáci 7. A a 7. B, žáci 6. a 8. ročníku mají distanční výuku jako doposud;
  • v týdnu od 7. 12. do 11. 12. se prezenční výuky ve škole zúčastní žáci 6. a 8. ročníku, žáci 7. A a 7. B mají distanční výuku.

V dalších týdnech se budou tyto dvě skupiny pravidelně střídat až do té doby, než bude rozhodnuto jinak. Rozvrh distanční výuky bude rozsahem zhruba podobný jako doposud. S jeho podobou a rozpisem práce na týden doma budete i nadále seznamováni prostřednictvím týdenních plánů, které Vám zasílají třídní učitelé.

Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby se minimalizoval kontakt mezi žáky z různých tříd.

Žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu ve škole, proto Vás prosíme, abyste své děti vybavili minimálně dvěma (nejlépe třemi) rouškami na den. Ve třídách je nařízeno hodně větrat, proto prosíme o mikinu či svetr navíc pro případ, že by bylo v učebně chladněji. Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti, ale pokud to počasí dovolí, budou vzdělávací činnosti probíhat i ve venkovních prostorách a mimo areál školy, vybavte tedy děti teplejším oblečením a vhodnou obuví.

Školní družina bude v provozu jako obvykle, jen s tím rozdílem, že kolektivy ročníků se nebudou slučovat ani prolínat. Prosíme, abyste dali vedoucí vychovatelce Vendule Martínkové prostřednictví Bakalářů (komens) vědět, zda Vaše dítě bude družinu navštěvovat (včetně ranní družiny). Při vyzvedávání svých dětí v odpoledních hodinách buďte prosím trpěliví. Z důvodu dodržení homogenity skupin děti budou i ve třídách, kde nejsou videozvonky. Sledujte informační tabuli ve vestibulu školy. 

Pro žáky 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu, bude škola otevřena od 7.00 hod., dítě půjde ráno ze šatny rovnou do své třídy.

Pro dojíždějící žáky 2. stupně bude škola rovněž otevřena od 7.00 hod. Žáci ráno půjdou ze šatny rovnou do své třídy. Protože potřebujeme omezit kontakt mezi dětmi i v šatnách, budou (mimo odůvodněné případy) místní žáci do budovy školy vpuštěni nejdříve 7.45 hod.  

Doporučený čas příchodu pro žáky:  

  • 6. a 7. roč. v 7.45 hod. 
  • 8. roč. v 7.50 hod. 
  • 9. roč. v 7.55 hod. 

Školní jídelna bude v provozu, všechny děti stravující se ve školní jídelně, které budou od 30. 11. přítomny ve škole, mají obědy přihlášeny. Pokud se Vaše dítě ve školní jídelně stravovat nebude, obědy si prosím individuálně odhlaste (317 763 522 / 604 945 300 – i SMS). 

Polední přestávku žáci budou moci trávit ve svých třídách.

Z důvodu zachování homogenity jednotlivých tříd i studijních skupin byla provedena drobná úprava rozvrhu, obrys rozvrhu je zachován. Změny uvidíte v Bakalářích. 

Přejme si, aby nám toto znovuotevření škol už vydrželo do konce školního roku. 

Děkujeme Vám za spolupráci v nových podmínkách a za pochopení.  Romana Kolářová 

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky obou ročníků. Žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu ve škole, proto Vás prosíme, abyste své děti vybavili minimálně dvěma (nejlépe třemi) rouškami na den. Ve třídách je nařízeno hodně větrat, proto prosíme o mikinu či svetr navíc pro případ, že by bylo v učebně chladněji. Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti, ale pokud to počasí dovolí, budou vzdělávací činnosti probíhat i ve venkovních prostorách a mimo areál školy, vybavte tedy děti teplejším oblečením a vhodnou obuví. 

Školní družina bude v provozu jako obvykle, jen s tím rozdílem, že kolektivy obou ročníků se nebudou slučovat ani prolínat. Prosím, abyste dali vedoucí vychovatelce Vendule Martínkové prostřednictví Bakalářů (komens) vědět, zda Vaše dítě bude družinu navštěvovat (včetně ranní družiny). Pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, bude škola otevřena od 7.00 hod., dítě půjde ráno ze šatny rovnou do své třídy. 

Školní jídelna bude v provozu, všechny děti stravující se ve školní jídelně mají od středy 18. 11. 2020 obědy přihlášeny. Pokud se Vaše dítě ve školní jídelně stravovat nebude, obědy si prosím individuálně odhlaste (31763522 / 604 945 300 – i SMS). Přejme si, aby nám toto znovuotevření škol už vydrželo do konce školního roku.

Romana Kolářová

 

16. 11. 2020 - Přerušení provozu mateřské školy

 

Ošetřovné od 14. 10. 2020: TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10
 

Vážení rodiče, 

vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020:

-       provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole,

-       provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání.

Veškeré pokyny k distanční výuce obdržíte prostřednictvím Bakalářů a žákovských účtů na Teams.


Školní jídelna umožní odběr obědů žákům v rámci školního stravování za dotovanou (obvyklou) cenu. Obědy mají všichni žáci od středy 14. 10. odhlášeny, oběd je možné si po individuálním přihlášení odebrat, tj. převzít v krabičce oproti úhradě 7 Kč – boční vchod do školní jídelny, a to v 10.45 hod do 13.00 hod.. Obědy prosím přihlašujte nejdéle do 7.30 hod. (317 763 522 nebo 604 945 300 - možno SMS)


26. říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin. Distanční výuka v těchto dnech nebude probíhat. 

 

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Mgr. Romana Kolářová

 

Školní řád - distanční výuka

Vážení rodiče,
od 12. 10. 2020 do 25. 10. hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje podle školského zákona provoz 2. stupně ZŠ. V naší škole budeme toto opatření realizovat tímto způsobem:

  1. v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně (tj. fyzickou přítomností v budově školy) na vzdělávání žáci 8. a 9. třídy.
  2. v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně (tj. fyzickou přítomností v budově školy) neúčastní druhá polovina tříd, tj. žáci 6. a 7. třídy (A i B).

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. Doporučujeme Vám k prostudování Dodatek školního řádu ve věci distančního vzdělávání, který specifikuje práva a povinnosti dálkově vzdělávaných žáků a jejich zákonných zástupců v souladu s novelou zákona (na webových stránkách školy v sekci Dokumenty).

Veškeré pokyny obdrží žáci i rodiče prostřednictvím Bakalářů a žákovských účtů na Teams. Dnes přítomnými žáky 8. a 9. třídy jsme byli ujištěni, že jejich vzdělávání z domova nemá v příštím týdnu žádné technické překážky. V případě průběžně vzniklých obtíží Vám po domluvě budou k dispozici vytisknuté materiály k převzetí ve škole.

Na 1. st. ZŠ a ve školní družině bude stejný režim jako doposud (nově ovšem bez zájmových útvarů).

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu i žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem. Sraz přihlášených strávníků je každý den ve 13:00 před školou (roušku s sebou). Je také možné si oběd převzít v krabičce oproti úhradě 7 Kč – boční vchod do školní jídelny. Sdělte prosím případný zájem svým třídním učitelům, ideálně ještě dnes, v pátek.

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin.

Provoz v týdnu od 2. listopadu nám zatím nebyl objasněn, pokud by bylo zachováno stávající střídání na 2. stupni, nastoupí 2. 11. žáci 6. a 7. ročníku – budeme Vás co nejdříve informovat.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Romana Kolářová

 

Sdělení pro rodiče: Sdeleni_10_9_2020.pdf

Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, MŠMT dne 4. 9. 2020 uzavřelo naši školu z nepředvídaných závažných organizačních důvodů (nelze zajistit výuku žáků ve škole z důvodu nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy), a to v termínu od 1. 9. 2020 do 10. 9. 2020.          

Výuka ve škole bude zahájena dne 11. 9. 2020.  V pátek 11. září končí vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku dle rozvrhu, pro žáky 1. ročníku v 8.45 hod. Odpolední vyučování začne v pondělí 14. 9. 2020.          

Informace pro rodiče prvňáčků
Prvňáčci a jejich rodiče se se svou třídní učitelkou Šárkou Robovou setkají v 8.00 h před hlavním vchodem do školy. Společně vstoupí do budovy a my je ve vestibulu slavnostně přivítáme. Děti se potom půjdou podívat do své nové třídy, rodiče mezitím požádáme o vyplnění osobních dotazníků, přihlášky do školní družiny apod. Prvňáčky rodičům předá paní učitelka zase před školou cca v 8.45 h. Prosím o ohleduplnost vůči zdravotně oslabeným – dodržování rozestupů a pochopení pro všechna nutná opatření (pokud budete potřebovat vyřídit s některým ze zaměstnanců něco individuálně, prosíme o nasazení roušky).

Romana Kolářová 

 

Vážení rodiče,
v těchto dnech probíhají ve všech třídách 2. stupně seznamovací a zahajovací hodiny jednotlivých předmětů v Teams. Dětem je také zadáváno drobné procvičování a domácí opakování. Všechny plánované hodiny vidí děti ve svých kalendářích na Teams - kontrolujte s nimi prosím (např. vždy večer) program na následující den.
Pokud by Váš potomek měl ještě problémy s přihlášením do Teams, kontaktujte prosím pana zástupce na emailu j.votocek@centrum.cz.
 
Třídní učitelky 1. stupně komunikují se zákonnými zástupci individuálně.
 
I s problémy s přihlášením do Bakalářů se můžete obracet na pana zástupce J. Votočka podařilo se mu přes omezení karanténou získat vzdálený přístup na server a může Vám počínaje dnešním dnem vygenerovat nová hesla. 

Děkujeme Vám za podporu a pochopení této náročné situace.   Romana Kolářová
 

Vážení rodiče,
z důvodu pozitivního výskytu CoVID-19 v pedagogickém sboru byla bohužel v základní škole
VYHLÁŠENA OCHRANNÁ KARANTÉNA.

Vyučování ve škole bude zahájeno 11. září 2020 (předběžný termín).
Mateřská škola a školní jídelna pokračují v provozu.
Rodiče dětí do 10 let mají nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy.
Pro vystavení potvrzení kontaktujte paní Lindu Kolacovou (Růžičkovou), hospodářku školy,
na tel. 317 763 521 nebo 774 135 960 e-mail: linda.ruzickova@zsmschocerady.cz

(v e-mailu uveďte jméno dítěte a jeho rodné číslo)

Žádost-o-ošetřovné.pdf

Sledujte prosím naše webové stránky
pro aktuální informace.
  

Děkujeme za pochopení.  Romana Kolářová

Vážení rodiče,
současné potíže s pandemií nám narušily školní rok ještě dříve, než vůbec začal. Právě jsem dotelefonovala s Krajskou hygienickou stanicí, která nařídila celému učitelskému sboru ochrannou karanténu kvůli pozitivnímu případu CoVID-19 v našich řadách. Prezenční výuka se proto odkládá zatím na 11. září 2020 (upřesním podle toho, kdy dostaneme výsledky 2., kontrolního testu). Karanténa se netýká mateřské školy ani školní jídelny, takže děti do školky normálně můžou chodit a rovněž můžete objednávat obědy k odnosu okénkem, bohužel za cenu pro cizí strávníky, tedy za podmínek z června.
Velmi mě mrzí vzniklé potíže, už jsme se všichni opravdu moc těšili, ale některé věci ovlivnit při nejlepší vůli nedokážeme.

 

S pozdravem Romana Kolářová

 

Korona_pravidla_smernice

 

Vážení rodiče, 

zdravíme Vás v novém školním roce.  Máme pro Vás s jeho začátkem několik informací. 

V úterý 1. září končí vyučování v 9 hodin, od 2. 9. bude probíhat výuka podle rozvrhu (prvňáčci 2. 9. do 9.40 hod., dále dle rozvrhu). Odpolední vyučování začne v pondělí 7. 9. 
Se zahájením činnosti zájmových útvarů budete seznámeni prostřednictvím jejich vedoucích.

Budova školy se pro žáky přihlášené do školní družiny otevírá v 6.30 hod. Pro ostatní žáky bude budova školy otevřená od 7.30 hod. 

Osobní dotazník žáka

Osobní dotazník ke kompletnímu vyplnění dostanou jen nově přijatí žáci. Ostatní budou jen zaznamenávat změny nebo podepisovat to, že jsou všechny uvedené údaje nadále aktuální. Děti přinesou dotazníky domů hned 1. září a my prosíme o jejich navrácení do rukou třídních učitelů do pondělí 7. září. 

Elektronická žákovská knížka

I v letošním školním roce budeme pokračovat ve využívání systému Bakaláři. Doporučujeme Vám stáhnout si aplikaci do mobilních telefonů. Rodiče nových žáků obdrží přihlašovací údaje od třídních učitelů. 

V Bakalářích můžete sledovat jak prospěch Vašeho dítěte, tak i informace o připravovaných školních/třídních akcích. Prostřednictvím komunikačního systému komens také omlouvejte absence svých dětí, a to nejpozději do tří dnů od prvního dne nepřítomnosti dítěte. Pokud už dopředu znáte přesnou délku plánované absence, napište ji třídnímu učiteli.

Školní online pokladna

Také stávající systém plateb prostřednictvím elektronické školní pokladny budeme využívat i nadále. Prosím, zkontrolujte si zůstatky na „účtech“ svých dětí a navyšte je, aby mohli jejich třídní strhávat platby za školní potřeby aj.

Uvolnění dítěte z vyučování

I letos si Vám dovolujeme připomenout pravidla pro uvolňování z výuky (k lékaři, v případě nevolnosti apod.). To není možné provádět bez osobního převzetí žáka Vámi či jinou pověřenou osobou. Pokud dovolíme dítěti opustit školní budovu bez předání dospělému, vystavujeme se obrovskému právnímu riziku – prosíme, nežádejte to po nás. Jediná denní doba, kdy může dítě opustit školu bez doprovodu, je polední přestávka, kdy je vyučování přerušeno. V tomto případě jen svoji nepřítomnost na odpoledním vyučování nahlásí při odchodu vyučujícímu poslední dopolední hodiny a předá mu Vaše písemné svolení. 

Polední přestávky

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, odcházejí během polední přestávky mimo budovu školy. Letos bohužel neumožňujeme pobyt v prostorech šatny – na základě hygienických doporučení nemůžeme míchat mezi sebou děti z různých tříd. Pokud potřebujete zajistit dohled nad svým dítětem během polední pauzy mimo školní družinu, kontaktujte své třídní učitele. 

Šatní skříňky

Letos už všichni žáci mají k dispozici osobní šatní skříňky. Dvířka je nutné opatřit Vaším vlastním zámečkem vhodné velikosti. Zámečky budou k dispozici k zakoupení ve školním obchůdku. 

Přezůvky

Z bezpečnostních a hygienických důvodů Vás žádáme, abyste děti vybavili funkčními přezůvkami nejpozději od 2. září.

Obuv do tělocvičny

Vzhledem k finanční náročnosti péče o podlahu tělocvičny Vás prosíme, abyste dětem pořídili na tělesnou výchovu vhodnou sálovou obuv, která nebude na dřevě zanechávat černé nebo bílé stopy a kterou nebudou děti používat na jiných površích. 

Sluchátka pro práci na počítači

Vzhledem k časté poruchovosti školních sluchátek a také z důvodů hygienických doporučujeme, aby byli žáci 2. stupně vybaveni vlastními sluchátky pro práci ve třídě informatiky a v nově zřízené jazykové laboratoři. Můžou být úplně obyčejná, jediným požadavkem je standardní sluchátkový konektor (jack 3,5 mm). Pokud je žák mít nebude, budou mu k dispozici školní sluchátka na zapůjčení. Sluchátka si budou děti ukládat do své šatní skříňky. 

Školní družina

Místo ve školní družině je v rámci čtyř oddělení připraveno pro všechny žáky 1. – 4. třídy. Přihlášky děti dostanou 1. 9. od svých třídních učitelů. Družinu ovšem můžou navštěvovat už od prvního školního dne (běžný provoz do 16:30 hod.).

Školní jídelna

Obědy ve školní jídelně mají žáci na 1. září odhlášené. Pokud oběd na tento den chcete, přihlaste si ho prosím individuálně ve školní jídelně na tel.  317 763 522, popř. SMS na 604 945 300, a to do pondělí, do 12.00 hod. Žáci 1.-3. třídy mají od středy obědy automaticky přihlášené (prosíme případně odhlásit), žáci 4.-9. třídy půjdou se svými třídními učiteli hned v úterý do jídelny přihlásit se k obědům na celý školní rok – bylo by dobré, kdyby měly děti už představu o tom, které dny se u nás budou stravovat a které případně nikoli.

Anti-COVID opatření

Na webových stránkách školy je Vám k dispozici naše nová vnitřní směrnice s konkrétními hygienickými opatřeními. Nejdůležitější opatření jsou tato:

-       dítě s jakýmikoliv projevy infekčního onemocnění nesmí být vpuštěno do budovy školy. Pokud se příznaky projeví během dne, bude umístěno do karanténní místnosti, kde vyčká, až si ho vyzvednete. Vybavte pro tento případ děti rouškou.

-       ve všech fázích dne budou pečlivě dodržovány zásady hygieny

-       děti budou trávit celý den ve své kmenové učebně, s výjimkou organizačně nezbytných pobytů v odborných pracovnách

-       v celé škole se do odvolání budou používat pouze jednorázové papírové ručníky

Informace pro rodiče prvňáčků

Prvňáčci a jejich rodiče se se svou třídní učitelkou Šárkou Robovou setkají v 8.00 h před hlavním vchodem do školy. Společně vstoupí do budovy a my je ve vestibulu slavnostně přivítáme. Děti se potom půjdou podívat do své nové třídy, rodiče mezitím požádáme o vyplnění osobních dotazníků, přihlášky do školní družiny apod. Prvňáčky rodičům předá paní učitelka zase před školou cca v 8.30 h. Prosím o ohleduplnost vůči zdravotně oslabeným – dodržování rozestupů a pochopení pro všechna nutná opatření (pokud budete potřebovat vyřídit s některým ze zaměstnanců něco individuálně, prosíme o nasazení roušky).


Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšné vykročení do nového školního roku, doufáme, že se společně dokážeme poprat se všemi mimořádnými událostmi a nároky, které na nás tato doba klade, a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

 

S pozdravem Romana Kolářová