Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY

Anglie 2020:

 

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019,
přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2020
hodně zdraví, štěstí a pohody.               
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Chocerady

Přerušení provozu v MŠ:
Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že po předchozím projednání se zřizovatelem a v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění bude provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267, od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 přerušen.

Provoz mateřské školy bude zahájen 6. 1. 2020.

 

Sametový týden v ZŠ Chocerady - Pozvánka

Vážení rodiče,

blíží se významné výročí našich novodobých dějin – 17. listopadu uplyne již 30 let od znovunastolení demokracie v naší zemi. Rozhodli jsme se proto, že si tento památný rok s dětmi připomeneme společně různými projekty a pracemi zaměřenými jak na historické události, tak i na otázky týkající se svobody a demokracie v životě člověka. Výsledky naší práce už začínají být vidět všude po škole.


Nezapomněli jsme ale ani na Vás, dospělé. Jak na pozvánce v příloze/ na webových stránkách školy uvidíte, jste do školy zváni v příštím týdnu hned několikrát – v úterý na vzpomínkový večer s přednáškou a promítáním filmů, ve čtvrtek na den otevřených dveří anebo na tradiční večeři pro rodiče. 

Těšíme se na Vaši hojnou účast a přejeme Vám krásné podzimní dny.

Romana Kolářová 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu stávky pedagogických pracovníků školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267, příspěvková organizace, Vám oznamuji, že mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna budou ve středu 6. 11. 2019 uzavřeny a mimo provoz.

Mgr. Romana Kolářová

 

Zdůvodnění stávky:

Situace ve školství je dlouhodobě neudržitelná. Za mnoho problémů mohou živelně a nesystémově prováděné změny v předpisech a neutěšené platové podmínky, kvůli nimž pedagogické sbory stárnou a noví učitelé do školy téměř nenastupují. Rozhodli jsme se proto reagovat a připojit se k výzvě odborů a Pedagogické komory ke stávce. Den stávky budeme trávit na pracovišti, nebudeme ovšem vykonávat činnosti, které jsou předmětem naší pracovní náplně, a proto také nebudeme za tento den pobírat mzdu. Naším cílem je upozornit na neuspokojivou situaci a postavit se za organizace, které usilují o její zlepšení. Za případné komplikace se Vám omlouváme.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Chocerady

 

 

Zájmové útvary:
11.09.2019 začíná Divadelní kurz (od 14.30 - 15.30 hod.), kontakt: Alice Bardová - 776 766 521
03.10.2019 začíná pro zájemce Šachový kroužek (15.30 do 17.00 hod.)
                 kontakt: Ing. Jan Starec - 733 733 943, Bolek Studzinski - 723 568 188

Zahájení školního roku 2019-2020
Organizace školního roku 2019-2020

Poplatky MŠ
Poplatky ŠD
DIVADELNI-KURZ-PLAKAT-CHOCERADY-2019-2020
ŠACHY_letak_Chocerady_2019-2020

Vážení rodiče, 

zdravíme Vás v novém školním roce.  Máme pro Vás s jeho začátkem několik informací.

V pondělí 2. září končí vyučování v 9 hodin, od 3. 9. pak bude probíhat výuka podle rozvrhu (prvňáčci 3. 9. do 9.40 hod., dále dle rozvrhu). Odpolední vyučování začne v pondělí 9. 9. Se zahájením činnosti zájmových útvarů budete seznámeni prostřednictvím jejich vedoucích.

Osobní dotazník žáka

Osobní dotazník ke kompletnímu vyplnění dostanou jen nově přijatí žáci. Ostatní budou jen zaznamenávat změny nebo podepisovat to, že jsou všechny uvedené údaje nadále aktuální. Děti přinesou dotazníky domů hned 2. září a my prosíme o jejich navrácení do rukou třídních učitelů do týdne, tj. do pondělí 9. září.

Elektronická žákovská knížka

I v letošním školním roce budeme pokračovat ve využívání systému Bakaláři. Doporučujeme Vám stáhnout si aplikaci do mobilních telefonů. Rodiče nových žáků obdrží přihlašovací údaje od třídních učitelů.

V Bakalářích můžete sledovat jak prospěch Vašeho dítěte, tak i informace o připravovaných školních/třídních akcích. Prostřednictvím komunikačního systému komens také omlouvejte absence svých dětí, a to nejpozději do tří dnů od prvního dne nepřítomnosti dítěte. Pokud už dopředu znáte přesnou délku plánované absence, napište ji prosím třídnímu učiteli.

Školní online pokladna

Také stávající systém plateb prostřednictvím elektronické školní pokladny budeme využívat i nadále. Prosím, zkontrolujte si zůstatky na „účtech“ svých dětí a navyšte je, aby mohli jejich třídní strhávat platby za školní potřeby aj.

Uvolnění dítěte z vyučování

I letos si Vám dovolujeme připomenout pravidla pro uvolňování z výuky (k lékaři, v případě nevolnosti apod.). To není možné provádět bez osobního převzetí žáka Vámi či jinou pověřenou osobou. Pokud dovolíme dítěti opustit školní budovu bez předání dospělému, vystavujeme se obrovskému právnímu riziku – prosíme, nežádejte to po nás. Jediná denní doba, kdy může dítě opustit školu bez doprovodu, je polední přestávka, kdy je vyučování přerušeno. V tomto případě jen svoji nepřítomnost na odpoledním vyučování nahlásí při odchodu vyučujícímu poslední dopolední hodiny a předá mu Vaše písemné svolení. 

Polední přestávky

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, mají možnost během polední přestávky odejít ven na své (Vaše) vlastní riziko. V opačném případě mají právo vyčkat odpoledního vyučování v šatně pod dohledem zaměstnanců školy. Pokud chcete jedné nebo druhé možnosti využít nově, aktualizujte své rozhodnutí prosím na příslušném místě v osobním dotazníku.

Školní družina

Místo ve školní družině je v rámci čtyř oddělení připraveno pro všechny žáky 1. – 4. třídy. Přihlášky děti dostanou 2. 9. od svých třídních učitelů. Družinu ovšem můžou navštěvovat už od prvního školního dne (běžný provoz do 16:30 hod.).

Šatní skříňky

Žáci 4. – 9. ročníku mají k dispozici osobní šatní skříňky. Dvířka je nutné opatřit Vaším vlastním zámečkem vhodné velikosti. Zámečky budou k dispozici k zakoupení ve školním obchůdku.

Obuv do tělocvičny

Vzhledem k finanční náročnosti péče o podlahu tělocvičny Vás prosíme, abyste dětem pořídili na tělesnou výchovu vhodnou sálovou obuv, která nebude na dřevě zanechávat černé nebo bílé stopy a kterou nebudou děti používat na jiných površích. 

Přezůvky

Z bezpečnostních a hygienických důvodů Vás žádáme, abyste děti vybavili funkčními přezůvkami nejpozději od 3. září.

Sluchátka pro práci na počítači

Vzhledem k časté poruchovosti školních sluchátek a také z důvodů hygienických doporučujeme, aby byli žáci 2. stupně vybaveni vlastními sluchátky pro práci ve třídě informatiky a v nově zřízené jazykové laboratoři. Můžou být úplně obyčejná, jediným požadavkem je standardní sluchátkový konektor (jack 3,5 mm). Pokud je žák mít nebude, budou mu k dispozici školní sluchátka na zapůjčení. Sluchátka si budou děti ukládat do své šatní skříňky.

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšné vykročení do nového školního roku a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem Romana Kolářová 

 

Školní online  pokladna:    Školní pokladna - návod - krok za krokem


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

naše škola přešla v březnu 2018 z bezpečnostních důvodů a kvůli větší transparentnosti na systém Školní online pokladny.

Školní pokladna slouží k přehledné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za fotografie a podobně).

Ohledně aktuálních plateb a potřebné výše záloh Vás bude informovat třídní učitel. Vy následně provedete úhradu na podúčet školy a ta z ní bude pro jednotlivé aktivity čerpat postupně přesně dané částky s popisem účelu. Zaplatíte pouze za ty aktivity, které Vaše dítě využije.

Pohyby na svém účtu v pokladně budete moci sledovat online, podobně jako u internetového bankovnictví u Vašeho bankovního účtu. Výhodou Školní online pokladny pro Vás bude bezpochyby to, že nebudete muset posílat peněžní hotovost po svých dětech do školy.

Před první odeslanou zálohou je třeba se zaregistrovat!

Registrace do Školní online pokladny - zjednodušený návod:

  1. https://system.skolniprogram.cz/
  2. REGISTRACE
  3. Pro registraci klikněte zde
  4. Zadat ID (IČ školy) školy: 75002922
  5. Kliknout na školu (viz níže)
  6. Vyplnit své údaje (u plateb na účet tel. číslo slouží jako variabilní symbol, specifický symbol je IČ školy 75002922)
  7. Výběr dětí (žáci naší MŠ a ZŠ jsou již zaregistrováni, je třeba si je k sobě přiřadit)
  8. Důležité! Po správné registraci Vám přijde email s odkazem, na který je třeba kliknout a potvrdit.

V případě problémů s registrací kontaktujte prosím podporu školní online pokladny na tel. 731303265.

Pokud byste potřebovali bližší informace či individuální pomoc, kontaktujte prosím hospodářku školy Ing. Růžičkovou (domluva konzultace na tel . 317 763 521). Prosíme Vás, abyste se zaregistrovali do konce února – počátkem března již bude již třeba poslat první zálohy, neboť hotovostní systém plateb bude zcela zrušen.   R. Kolářová

Schválený rozpočet a výhled rozpočtu