Jdi na obsah Jdi na menu
 


PÉČE O ZDRAVÍ A ROZVOJ DÍTĚTE

PÉČE O ZDRAVÍ A ROZVOJ DÍTĚTE  
 
Podpora tělesného rozvoje zdraví.
 
Konkrétní činnosti:
zdravotní cvičení
pohybové chvilky
vycházky
pobyt na školní zahradě
pravidelné tělovýchovné činnosti
taneční a pohybové aktivity
pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ
plavecký výcvik
 
Pobyt venku:
Pozemek využívaný k pohybové aktivitě – zahrada MŠ.
Údržba zeleně - sekání trávy dle potřeby.
Údržba pískoviště - kropení pískoviště před příchodem dětí na zahradu.
 
Časový údaj:
dopoledne 09:50 – 11:40 hodin
odpoledne po svačině od 15:00 hodin
 
Délka pobytu 2 hodiny dopoledne, podle počasí odpoledne do rozchodu dětí.
 
Způsob využití pobytu venku – rekreační, poznávací hry, opakování, míčové hry.
 
Otužování:
Zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu.
Způsob: vodou, mlhovitě, brouzdaliště, větrání.
Frekvence: dle počasí, v případě velkého tepla několikrát denně.
Zařazení v denním režimu: pobyt venku.
Způsob otužování u zdravotně oslabených: postupné otužování.
Jiný způsob ozdravných opatření: pravidelné větrání.
 
Systematický rozvoj řeči dítěte
 
Konkrétní činnosti:
Dostatek příležitosti pro vzájemnou komunikaci na úrovni dítě a dítě, dítě a učitelka  a provozní zaměstnanci.
Správný řečový vzor dospělých v mateřské škole.
Emotivní podněty pro rozvoj řeči (pohádková představení, slavnosti, akce s rodiči).
Seznamování s dětskými říkadly a básněmi, recitace.
Dramatizace, práce s loutkou.
Rytmizace, zpěv a hra na hudební nástroj.
Každodenní relaxace s pohádkou nebo dětským příběhem.
 
 
Rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se.
Rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb.
Vytváření příležitostí k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry.
 
Jakým způsobem:
 Individuální přístup k dítěti.
Prostor pro samostatnost při sebeobsluze, stolování, hygieně.
Dostatek podnětů pro volbu činností ve třídě (herní a pracovní koutky).
Komunikační kruh.
Respektování dětí jako jedinců ve společnosti, s právem na vlastní názor.
 
Nabízíme:
Kvalitní standardní péči o všechny děti naší školy.
Logopedickou péči.
 
Kroužky:
kroužek angličtiny a výtvarný,
hudebně – pohybový.
 
Organizujeme:
Mikulášskou nadílku, sportovní dopoledne, oslavy narozenin dětí, rozloučení s předškoláky, vánoční besídku, MDD, apod.
Školní výlet.
Návštěvy divadel v Praze, v ZŠ.
 
Zařazujeme:
Pravidelné tematické vycházky do okolí obce.
Návštěvy ZŠ při akcích.