Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRÁVA DĚTÍ A RODIČŮ

PRÁVA DĚTÍ A RODIČŮ:
 
DÍTĚ MÁ PRÁVO
 
aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení,místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by jej mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 
být respektováno   jako jedinec ve společnosti (slušné zázemí i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvi pleti, rasy či sociální skupiny)
 
na emočně klidné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů,pokud by mu to neuškodilo, právo na někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku ...)
 
být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo ve zdravého tělesně i duševně, právo být vedeno k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny svoje schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí …)
 
být respektováno jako individualita, která si tvoří vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřeného věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním životem …)
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
 
 
 RODIČE MAJÍ PRÁVO:
 
na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 
po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve škole
 
konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo zástupkyní ZŠ
 
přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 
projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo zástupkyni ZŠ