Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní školní družina
 
Je v provozu od 06:30 hod. do 07:45 hod.
 
Žáci přicházejí sami, rozcházejí se v 7:45 hod. do svých učeben.
 
Odpolední školní družina
 
Je v provozu po skončení vyučování v jednotlivých třídách do 16:30 hod.
 
 
Žáci odcházejí ve stanovenou dobu na základě údajů uvedených rodiči v zápisním lístku, na písemnou žádost rodičů, s rodiči nebo osobou rodiči písemně pověřenou.
 
Pro zapsané žáky je školní družina povinná.
 
Činnost žáků ve školní družině
 
Činnost žáků ve školní družině je dobrovolná, založená na zájmech žáka. Cílem nabízených činností je uvolnění a individuální rozvoj.Příprava na vyučování je realizována formou didaktických her a činností. V průběhu pobytu ve školní družině žáci odcházejí s vyučujícími na volnočasové aktivity, na něž jsou přihlášeni.