Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZŘÍZENÍ ŠKOLSKÉ RADY

ZŘÍZENÍ ŠKOLSKÉ RADY
 
 
Školskou radu zřizuje zřizovatel.
Stanovený počet členů je devět.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
Zasedání svolává předseda školské rady.
 
Školská rada podle zákona č.561/2004 Sb., § 168:
 
Vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů  a k jejich následnému uskutečňování.
 
Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
 
Schvaluje školní řád.
 
Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání  žáků. 
 
Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 
Vyjadřuje se k rozboru o hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,   projednává  návrh rozpočtu. 
 
Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 
Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy.