Jdi na obsah Jdi na menu
 


KURIKULUM ŠKOLY

ŠKOLNÍ KURIKULUM
-
DLOUHODOBÁ KONCEPCE
  
Vychovávat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit a zdůvodnit svoje názory, tím se aktivně zapojit do společnosti.
 
Vést žáky k hodnocení vlastní práce, úctě k práci druhých, k vnímavému postoji k životnímu prostředí.
 
Uznávat osobnost dítěte.
 
Věnovat speciální pozornost a péči žákům se specifickými vývojovými poruchami učení a chování.
 
Přiměřeně věku působit na žáky proti vandalismu, násilí, šikaně, návykovým látkám.
 
Podporovat partnerské vztahy mezi pracovníky školy a žáky.
 
Podporovat toleranci, vzájemnou úctu, odpovědnost za vlastní práci.
 
Stálou komunikací s rodiči a veřejností objasňovat záměry školy.
 
Zlepšovat prostředí školy.
 
Postupným vybavováním novými vhodnými moderními pomůckami zajišťovat kvalitu výuky podporovat vzdělávání učitelů.
 
Veškeré využitelné prostory ve škole i ve sportovním areálu poskytovat žákům k vhodnému využívání jejich volného času a pomáhat tak plnění programu „Škola bez drog“.