Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

vÝCHOVNá PORADkyně

Jméno: Mgr. Petra Klauzová

E-mail: p.klauzova@centrum.cz

Konzultační hodiny vždy dle individuální domluvy.

 

dokumenty ke stažení:
Přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky 2019

 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE:

o kariérového poradenství – zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání, spolupráce se středními školami a úřadem práce;

o výchovné problémy žáků – práce s žáky, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost;

o metodická a informační činnost - péče o integrované žáky formou individuálních vzdělávacích plánů v jednotlivých předmětech, zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, doporučení či zapůjčení literatury týkající se výchovných a výukových problémů.

 

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb.  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.

 

PŘIJÍT MŮŽEŠ S ČÍMKOLI:

o Všichni chtějí vědět, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?

o Nejde ti učení a rád/a bys s tím pohnul/a?

o Dospělí ti nadávají, že se neumíš chovat, i když ty se snažíš, jak to jen jde?

o Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?

o Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?

o Děje se ti něco zlého nebo něco, co se ti nelíbí?

o Víš o někom, koho ostatní trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

o Nebo máš jakýkoli jiný problém, s nímž se chceš svěřit někomu, kdo to nevyzvoní?

 

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A TALENTOVANÝMI ŽÁKY

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

o PŘEHLÍDKY ŠKOL:

Burza škol v Benešově - 14. 11.  2018 od 9-16.00 hodin v KD Karlov, Benešov

SCHOLA PRAGENSIS - 22. listopadu 2018, Kongresové centrum

​                                                Praha  (http://www.scholapragensis.cz/jnp/)

o INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ V ROCE 2018/2019
Přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019

 

TIPY NA DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

o http://www.onlinecviceni.cz/ - procvičování českého jazyka a matematiky pro I. a II. stupeň ZŠ

o  http://www.mojecestina.cz/testy - testy z českého jazyka a literatury

o http://www.kaminet.cz/ - pravidla a testy z češtiny, angličtiny a matematiky; rozvoj vnímání a nápravy SPU hravou formou

o  http://www.rysava.websnadno.cz/ - LUŠTĚNKY – procvičování učiva I. stupně ZŠ

o  https://www.vcelka.cz/cs/ - procvičování čtení, diagnostika obtíží při čtení vč. dyslexie

o http://www.helpforenglish.cz/ - výuka angličtiny včetně gramatiky, slovníčku, testů aj.

o  http://www.speedmath.eu/ - výukový program zaměřený na matematiku

 

 

PLÁN ČINNOSTÍ VÝCHOVNÉHO PORADCE  2018/2019

 ZÁŘÍ - ŘÍJEN

o Doplnění evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků se zohledněním a nadaných žáků;

o kontrola platnosti zpráv z PPP;

o zajištění individuálních vzdělávacích plánů a jejich kontrola;

o shromáždění všech údajů o vycházejících žácích;

o příprava materiálů a publikací o středních školách, zajištění besed apod.;

o schůzka výchovných poradců v BN – ÚP (prezentace škol, učilišť);

o zjištění zájmu o studium na středních školách s talentovou zkouškou;

o předávání propagačního materiálu k volbě povolání.

 

LISTOPAD

o Schola Pragensis - 22. listopadu 2018 v Kongresovém centru Praha;

o přehlídka středních škol okresu Benešov, Kulturní dům Karlov, 14. 11. 2018, 9.00 - 16.00 hod;

o zjištění zájmu žáků 5. a 7. ročníku o studium na gymnáziu;

o zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání na nástěnce;

o informování žáků o dnech otevřených dveří na středních školách.

 

PROSINEC

o Individuální pohovory s žáky 9. ročníků a rodiči;

o výběr SŠ, SOU - vzorové vyplnění přihlášek;

o podrobnější informace o způsobu podání přihlášky na SŠ a o principech zápisového lístku;

o IVP – kontrola a plnění (dodržování klasifikačního řádu).

 

LEDEN - BŘEZEN

o Individuální pohovory s žáky a rodiči;

o průběžná kontrola vyplňování přihlášek na SŠ;

o konzultace s žáky a rodiči;

o evidence zápisových lístků;

o IVP – kontrola platnosti zpráv z PPP (kontrolní a nová vyšetření).

 

DUBEN - KVĚTEN

o Předběžný zájem žáků 8. ročníku o studium;

o sledování výsledků přijímacího řízení, vedení evidence, poradenská činnost pro rodiče a žáky v průběhu přijímacího řízení;

o IVP – kontrola a plnění (dodržování klasifikačního řádu);

o kontrolní pozorování třídního klimatu - spolupráce s třídními učiteli;

o pomoc při vyřizování odvolání, při zjišťování volných míst na SŠ, SOU.

 

ČERVEN

o Vypracování přehledu výsledků přijímacího řízení;

o prezentace žáků devátých ročníků (budoucí povolání) – nástěnka.