Jdi na obsah Jdi na menu
 


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Konverzace v anglickém jazyce s rodilou mluvčí z Velké Británie ve spolupráci s Jazykovou laboratoří Jany Lightburn v Choceradech je zaměřena na využití cizího jazyka, snižování jazykové bariéry, poznávání způsobu života lidí jiných zemí a na další aktivity. Žáci v jednohodinové nadstandardní aktivitě budou souběžně plnit úkoly průřezových témat Výchova k myšlení v globálních evropských souvislostech a Výchova demokratického občana.
 
Tento projekt je ve školním roce 2011/2012 od listopadu zařazen do výuky anglického jazyka pro žáky I.-IX. třídy.Zapojilo se celkem 164 žáků.