5. třídy na Komorním Hrádku

Dnes si žáci 5. tříd odnesli mnoho zážitků z pěšího výletu na Komorní Hrádek.
Cestou se napili křišťálové vody z lesní studánky. Zjistili, že Denivka je jedlá kráska.
Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o Loretánské kapli Panny Marie a především o Komorním Hrádku, který si mohli prohlédnout včetně zajímavého výkladu.