5.A, 5.B a vzdělávací pobyt v ParaZoo ve Vlašimi

Žáci pátých tříd absolvovali v termínu 9.10. - 11.10. pobytový program v ParaZOO ve Vlašimi. Děti během pobytu navštívily jednotlivé ekosystémy, seznámily se s jejich obyvateli a rostlinným pokryvem. Poznaly specifika těchto prostředí a jejich význam. Žáci trávili mnoho času v přírodě, vlastním objevováním, prožitky a rozvojem spolupráce.