Den ochrany v 9. třídách

Den ochrany jsme v 9.A i 9.B chtěli začít postavením opičí dráhy. Ovšem byli jsme vyrušeni poplachem, takže jsme organizovaně opustili školu a vydali se s ostatními do bezpečí. Po této akci, na kterou dohlížely hasičské jednotky, jsme mohli dostavit dráhu. Chvilku jsme si odpočinuli, zhlédli jsme videa o chování člověka za mimořádných událostí a vyrazili na zdravovědu (viz foto). Následovala opičí dráha s prvňáky a nakonec jsme si zasoutěžili ve vybíjené. Všichni deváťáci si poučný program moc užili.