Deváťáci a jejich ptačí budky

Žáci devátých tříd v rámci pracovní výchovy vytvořili s panem učitelem Pitoňákem ve skupinách budky, abychom mohli krmit v zimě ptáčky.