Plzeň -Techmania Science Center

Společná návštěva 4. B, 5. A i 5. B v Techmania Science Center v Plzni měla u dětí obrovský úspěch. Žáci prozkoumávali nejen svět fyzikálních zákonů hrou a doslova na vlastní kůži, ale měli také možnost pozorovat vlastnosti planety Země a zajímavosti z vesmíru v programech 3D Planetária. A hodnocení jednoho z žáků? 10,5 bodu z 10!