Preventivní program v 6.A

V 6.A byl prevetivní program zaměřený na vztahy ve třídě. Děti si vyzkoušely několik činností, kde spolupracovaly ve skupinách.