Ukázka výcviku dravců a sov

V pátek 12.5.2023 měli možnost žáci 1. stupně vidět ukázky výcviku dravců a sov. Zároveň si mohli udělat představu o sokolnictví.