Výstava Chlup a brk

Děkujeme paní učitelce Bažantové za krásnou výstavu výtvarných děl ZUŠ, kterou jsme mohli zhlédnout v naší jídelně.