GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Smetana
Kontaktní údaje na pověřence:
E-mail: martin.smetana@akjsn.cz
Telefon: 602 258 545

 

Dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
IDDS: qkbaa2n
posta@uoou.cz