Granty a dotace

PENÍZE ŠKOLÁM

V rámci projektu “Peníze školám” vypracovali učitelé velké množství digitálních učebních materiálů - DUM, které se používají při výuce na interaktivních tabulích. Díky projektu jsme mohli vybudovat počítačovou pracovnu a zakoupit první interaktivní tabuli

 

Projekt

DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ INFRASTRUKTURY V ZŠ CHOCERADY

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do odborné učebny fyziky a chemie, jazykové učebny, a cvičné kuchyně za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

 

Šablony III

 

Přílohy