Rozloučení s předškoláky

27. 06. 2023

Od 16 hodin bude na školkové zahradě slavnostní Pasování dětí odcházejících do 1. třídy ZŠ.