Vodní dům Hulice

30. 03. 2023

Projektový den mimo mateřskou školu

Výukové programy probíhají v areálu Vodního domu, buď ve vnitřní učebně nebo v terénu. S sebou doporučujeme vzít náhradní oblečení.