Berušky našly poklad

26. 06. 2024

Dnes se vydaly děti a paní učitelky ze třídy Berušek na dobrodružnou cestu. Autobusem dojely do Vestce, odkud se pokračovalo pěšky k malé rozhledně na kopci za vsí. Na louce pod rozhlednou byl čas se nasvačit i si trochu pohrát. Pak už nás čekala cesta plná úkolů. Děti musely dávat pozor na značení cesty, abychom se nevydaly po té špatné (a že těch cest v lese bylo..). Na konci cesty děti řešily tajenku, která je navedla na hledání pokladu. Mise byla úspěšná, poklad nalezen (a záhy i sněden :-))