Personální obsazení mateřské školy

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ŠKOLY PRO MŠ:
Hana Chlumská

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Mgr. Inka Kmochová
Pavla Mejstříková
Lenka Plášilová
Marie Šandová
Jana Šeborová, DiS.
Veronika Řejhová, DiS.
Vlasta Zemčáková
Michaela Zochová

Iveta Maturová - asistentka pedagoga
Eva Přenosilová - asistentka pedagoga