Personální obsazení mateřské školy

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ŠKOLY PRO MŠ:
Hana Chlumská

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Mgr. Inka Kmochová - učitelka
Pavla Mejstříková - učitelka
Lenka Plášilová - učitelka
Marie Šandová - učitelka
Jana Šeborová, DiS. - učitelka
Veronika Řejhová, DiS. - učitelka
Vlasta Zemčáková - učitelka
Michaela Zochová - učitelka
Eva Přenosilová - asistentka pedagoga