Práva dětí a rodičů

DÍTĚ MÁ PRÁVO

aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení,místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by jej mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zázemí i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvi pleti, rasy či sociální skupiny)

na emočně klidné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů,pokud by mu to neuškodilo, právo na někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku ...)

být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo ve zdravého tělesně i duševně, právo být vedeno k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny svoje schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ...)

být respektováno jako individualita, která si tvoří vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřeného věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním životem ...)
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

RODIČE MAJÍ PRÁVO:

na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve škole

konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo zástupkyní ZŠ

přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo zástupkyni ZŠ