O školní družině

Poplatek za školní družinu

800,- Kč / pololetí
Finanční prostředky jsou využity pro materiální vybavení (hry, stavebnice, výtvarné potřeby apod.).

I. oddělení (1. A)
Vychovatelka: Jitka Vráželová
Telefon: 728 942 398

II. oddělení (1. B)
Vychovatelka: Radka Maryšková
Telefon: 728 942 398

III. oddělení (2. A třída)
Vychovatelky: Mgr. Dana Brožková, Lucie Marešová, Iveta Maturová
Telefon: 728 942 398

IV. oddělení (2. B třída)
Vychovatelka: Martina Štědrová
Telefon: 728 942 398

V. oddělení (3, 4. třída)
Vychovatelka: Marie Herdová, Lucie Marešová
Telefon: 728 942 398

Provoz školní družiny

Ranní školní družina
Je v provozu od 06:30 hod. do 07:45 hod.
Žáci přicházejí sami, rozcházejí se v 7:45 hod. do svých učeben.

Odpolední školní družina
Je v provozu po skončení vyučování v jednotlivých třídách do 16:30 hod.
Žáci odcházejí ve stanovenou dobu na základě údajů uvedených rodiči v zápisním lístku, na písemnou žádost rodičů, s rodiči nebo osobou rodiči písemně pověřenou.

Činnost žáků ve školní družině
Činnost žáků ve školní družině je dobrovolná, založená na zájmech žáka. Cílem nabízených činností je uvolnění a individuální rozvoj. Příprava na vyučování je realizována formou didaktických her a činností. V průběhu pobytu ve školní družině žáci odcházejí s vyučujícími na volnočasové aktivity, na něž jsou přihlášeni.