O školní družině

Poplatek za školní družinu

800,- Kč / pololetí
Finanční prostředky jsou využity pro materiální vybavení (hry, stavebnice, výtvarné potřeby apod.).

I. oddělení (1. A)
Vychovatelka: Jitka Vráželová
Telefon: 728 942 398

II. oddělení (1. B)
Vychovatelka: Radka Maryšková
Telefon: 728 942 398

III. oddělení (2. třída)
Vychovatelky: Mgr. Dana Brožková, Lucie Marešová, Iveta Maturová
Telefon: 728 942 398

IV. oddělení (3. třída)
Vychovatelka: Martina Štědrová
Telefon: 728 942 398

V. oddělení (4. A, 4. B)
Vychovatelka: Marie Herdová, Lucie Marešová, Iveta Maturová
Telefon: 728 942 398

Provoz školní družiny

Ranní školní družina
Je v provozu od 06:30 hod. do 07:45 hod.
Žáci přicházejí sami, rozcházejí se v 7:45 hod. do svých učeben.

Odpolední školní družina
Je v provozu po skončení vyučování v jednotlivých třídách do 16:30 hod.
Žáci odcházejí ve stanovenou dobu na základě údajů uvedených rodiči v zápisním lístku, na písemnou žádost rodičů, s rodiči nebo osobou rodiči písemně pověřenou.

Pro zapsané žáky je školní družina povinná.

Činnost žáků ve školní družině
Činnost žáků ve školní družině je dobrovolná, založená na zájmech žáka. Cílem nabízených činností je uvolnění a individuální rozvoj. Příprava na vyučování je realizována formou didaktických her a činností. V průběhu pobytu ve školní družině žáci odcházejí s vyučujícími na volnočasové aktivity, na něž jsou přihlášeni.