Personální obsazení školní družiny

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Mgr. Dana Brožková 
Bc. Marie Herdová
Lucie Marešová
Radka Maryšková
Iveta Maturová
Martina Štědrová
Jitka Vráželová