Cena stravného

Vážení rodiče a strávníci,

po třech letech jsme k 1. září 2022 nuceni navýšit cenu za stravné v naší školní jídelně. Vede nás k tomu jak trvalé zvyšování ceny vstupních surovin, tak i snaha o dodržování požadavků zdravé výživy a také o pestrost a lákavost nabízených pokrmů.

Strávnící MŠ do 6 let

47 Kč

Strávníci MŠ 7 let:

51 Kč

Strávníci ZŠ 7–10 let:

30 Kč

Strávníci ZŠ 11–14 let:

32 Kč

Strávníci 15 a více let:

35 Kč

Cizí strávníci:

72 Kč

Děkujeme za pochopení.