Personální obsazení školní jídelny

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:
Iva Hlaváčková - vedoucí školní jídelny
Eva Kocábková - vedoucí kuchařka

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY:
Jana Duchoslavová - kuchařka
Kamila Kuthanová - kuchařka
Jana Šustová - kuchařka
Ivana Vaňková - kuchařka