Den ochrany člověka za mimořádných událostí (MŠ i ZŠ)

18. 05. 2023

- cvičná evakuace
- přednáška na téma "Obecné zásady první pomoci"
- ukázka požární techniky
- překážková dráha v tělocvičně