Byl jednou jeden...

16. 11. 2023

Ve čtvrtek 16.11. jsme se žáky 8. ročníku navštívili Anežský klášter v Praze. V klášteře na nás čekala milá paní průvodkyně, která nás klášterem provedla, vyprávěla zajímavé legendy, seznámila nás s významem křesťanství v době středověku. Na konci jsme pak společně vytvořili dva komiksy, které ztvárňovaly dvě legendy, které jsme v průběhu výkladu slyšeli. Exkurzi jsme zakončili dobrým obědem.