Dějepisná olympiáda a Olympiáda z českého jazyka

01. 12. 2022

Tento týden se na naší škole uskutečnila školní kola dvou olympiád. Obě byly jen v kategorii pro 8. a 9. ročník.

Dějepisné olympiády se zúčastnilo celkem 12 zájemců. Úspěšných řešitelů bylo 8 (tzn. splnili test na víc jak 60 %).

Do okresního kola postupují:

1. Gabriel Mlejnek - 9.B

2. Matyáš Veverka - 9.B

3. Vojta Randa - 8. třída

 

Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 6 žáků.

Do okresního kola postupují:

1. Tereza Cabalková - 9.A

2. Anna Martincová - 9.A


Všem žákům děkujeme za účast, postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresních kolech.