Návštěva 6.B u pana starosty

29. 11. 2023

Dnes se žáci 6.B byli podívat na originál choceradské kroniky, která je uschována na obecním úřadě. Velmi pěkně jim o kronice vyprávěl pan starosta Martin Kůrka. Děti už dříve měly možnost díky Lucce Vrtalové nahlédnout do kroniky tištěné, ta je nyní v choceradské knihovně. Děkujeme oběma za ochotu.