Pozdrav z Kensington Palace

20. 03. 2024

Žáci 5. A a 5. B v rámci hodiny anglického jazyka napsali britské královské rodině pozdrav a přání brzkého uzdravení Catherine, princezně z Walesu.

Přílohy