Proškolení zaměstnanců na krizové situace ve škole

16. 02. 2024

Vzhledem k nedávným událostem na Filozofické fakultě UK v Praze jsme na naší škole absolvovali
školení s názvem Krizové situace, kterého se zúčastnili pedagogičtí i provozní zaměstnanci základní a
mateřské školy. Cílem bylo připravit se na potenciální nebezpečí. Na příkladech z reálných akcí jsme se seznámili se strategiemi, jak v daných situacích postupovat.

Děkujeme panu školiteli Mgr. Pavlu Kovandovi za mnoho podnětných informací a za konkrétní ukázky z praxe.