Vánoční akademie

19. 12. 2023

Po delší době jsme na naší škole připravili a nacvičili vánoční akademii. Na programu se podíleli žáci ze všech tříd, bylo skvělé, že se jich tolik aktivně zapojilo. Hlavní organizace se ujala paní učitelka Vendula Martínková a pomáhala jí paní učitelka Lenka Brožková. Ale pomocnou ruku podali téměř všichni, každý připěl něčím jiným a výsledek stál za to. 

Program byl rozdělen do 3 bloků, rodiče se mezi bloky plynule vystřídali, někteří se stihli občerstvit v naší připravené kavárně. Z potlesku a pochvalných komentářů měla akademie velký úspěch, organizačně byla zvládnuta výborně, všechno vyšlo podle plánu. Vystoupení byla velmi pestrá, diváci se určitě nenudili. Děti hrály divadlo, zpívaly, tančily, hrály na hudební nástroje. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám s akcí pomáhali, největší dík patří všem vystupujícím dětem a oběma organizátorkám. Divadlo bylo pěkné i díky dokonalému osvětlení, jež obstaral pan Buben, a ozvučení, které připravil pan Škoch se synem. Moc jim děkujeme za jejich ochotu. 

Doufáme, že si všichni odnesli příjemný předvánoční zážitek. Děkujeme za dobrovolné vstupné a další příspěvky, které budou použity ve prospěch dětí. Budeme se těšit na další takovou akci.