Věneček - závěrečná lekce předtanečních

28. 11. 2022

Dnes večer 22 žáků z 8. třídy a z 9.AB uzavřelo svůj taneční kurz poslední 10. lekcí, tedy věnečkem, který je určen pro rodiče a příbuzné tanečníků, pozvání přijali i někteří učitelé. Taneční lekce u nás v Choceradech pořádala Taneční škola SALTA pod vedením pana Maršálka. Věneček jsme si uspořádali v naší jídelně, děti společně s paní ředitelkou celé odpoledne připravovali stoly, výzdobu, občerstvení... O květinovou výzdobu se postarala paní Alex Ungerová, která nám ji věnovala jako dar. Tímto jí děkujeme.
Návštěvníci začali chodit již po půl šesté a za chvíli se sál zcela zaplnil. Ze začátku byl nejoblíbenějším místem pult s občerstvením, kde paní učitelka Bažantová a pan zástupce prodávali zákusky, kanapky, kávu, čaj, nealko pití a kvalitní víno. Po šesté hodině již tanečníci předvedli stylový nástup a následně zatancovali několik tanců, během nichž si dívky a chlapci vzájemně předávali květiny a stužky (kotiliony). Myslím, že všichni byli překvapeni, kolik tanců se děti za 9 lekcí dokázaly naučit. V průběhu večera došlo i na tanec s rodiči a učiteli. Celým programem provázel pan Maršálek, kterému patří dík za jeho profesionální přístup. Všichni se dobře bavili, dětem tleskali a povzbuzovali je. Bylo to velmi milé a příjemné posezení. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, hlavně vedení školy, bez něhož by se věneček nemohl uskutečnit. Budeme se těšit zase za 2 roky.