Výlet na horu Říp - 4. třída a 5.B

18. 06. 2024

Ráno na tuto horu vystoupil a řekl ta nesmrtelná slova:,,Zde je země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající."