Zahájení školního roku 2022/2023

29. 08. 2022

Představení nového školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, 

zdravíme Vás v novém školním roce. Máme pro Vás s jeho začátkem několik informací.

Ve čtvrtek 1. září končí vyučování v 8.45 hodin, od 2. 9. pak bude probíhat výuka podle rozvrhu (prvňáčci 2. 9. do 9.40 hod., dále dle rozvrhu). Odpolední vyučování začne v pondělí 5. 9. Se zahájením činnosti zájmových útvarů budete seznámeni prostřednictvím jejich vedoucích.

Osobní dotazník žáka

Osobní dotazník ke kompletnímu vyplnění dostanou jen nově přijatí žáci. Ostatní budou jen zaznamenávat změny nebo podepisovat to, že jsou všechny uvedené údaje nadále aktuální. Děti přinesou dotazníky domů hned 1. září a my prosíme o jejich navrácení do rukou třídních učitelů do týdne, tj. do pondělí 5. září.

Elektronická žákovská knížka

I v letošním školním roce budeme pokračovat ve využívání systému Bakaláři. Doporučujeme Vám stáhnout si aplikaci do mobilních telefonů. Rodiče nových žáků obdrží přihlašovací údaje od třídních učitelů.

V Bakalářích můžete sledovat jak prospěch Vašeho dítěte, tak i informace o připravovaných školních/třídních akcích. Prostřednictvím komunikačního systému komens také omlouvejte absence svých dětí, a to nejpozději do tří dnů od prvního dne nepřítomnosti dítěte. Pokud už dopředu znáte přesnou délku plánované absence, napište ji prosím třídnímu učiteli.

Školní online pokladna

Také stávající systém plateb prostřednictvím elektronické školní pokladny budeme využívat i nadále. Prosím, zkontrolujte si zůstatky na „účtech“ svých dětí a navyšte je, aby mohli jejich třídní strhávat platby za školní potřeby aj.

Uvolnění dítěte z vyučování

I letos si Vám dovolujeme připomenout pravidla pro uvolňování z výuky (k lékaři, v případě nevolnosti apod.). To není možné provádět bez osobního převzetí žáka Vámi či jinou pověřenou osobou. Pokud dovolíme dítěti opustit školní budovu bez předání dospělému, vystavujeme se obrovskému právnímu riziku – prosíme, nežádejte to po nás. Jediná denní doba, kdy může dítě opustit školu bez doprovodu, je polední přestávka, kdy je vyučování přerušeno. V tomto případě jen svoji nepřítomnost na odpoledním vyučování nahlásí při odchodu vyučujícímu poslední dopolední hodiny a předá mu Vaše písemné svolení. 

Polední přestávky

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, mají možnost během polední přestávky odejít ven na své (Vaše) vlastní riziko. V opačném případě mají právo vyčkat odpoledního vyučování v šatně pod dohledem zaměstnanců školy. Pokud chcete jedné nebo druhé možnosti využít nově, aktualizujte své rozhodnutí prosím na příslušném místě v osobním dotazníku.

Školní družina

Místo ve školní družině je v rámci pěti oddělení připraveno pro všechny žáky 1. – 4. třídy. Přihlášky děti dostanou 1. 9. od svých třídních učitelů. Družinu ovšem můžou navštěvovat už od prvního školního dne (běžný provoz do 16:30 hod.).

Šatní skříňky

Žáci 1. – 9. ročníku mají k dispozici osobní šatní skříňky. Dvířka je nutné opatřit Vaším vlastním zámečkem vhodné velikosti. Zámečky budou k dispozici k zakoupení ve školním obchůdku.

Obuv do tělocvičny

Vzhledem k finanční náročnosti péče o podlahu tělocvičny Vás prosíme, abyste dětem pořídili na tělesnou výchovu vhodnou sálovou obuv, která nebude na dřevě zanechávat černé nebo bílé stopy a kterou nebudou děti používat na jiných površích. 

Přezůvky

Z bezpečnostních a hygienických důvodů Vás žádáme, abyste děti vybavili funkčními přezůvkami nejpozději od 2. září.

Sluchátka pro práci na počítači

Vzhledem k časté poruchovosti školních sluchátek a také z důvodů hygienických doporučujeme, aby byli žáci 2. stupně vybaveni vlastními sluchátky pro práci ve třídě informatiky a v  jazykové laboratoři. Můžou být úplně obyčejná, jediným požadavkem je standardní sluchátkový konektor (jack 3,5 mm). Pokud je žák mít nebude, budou mu k dispozici školní sluchátka na zapůjčení. Sluchátka si budou děti ukládat do své šatní skříňky.

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšné vykročení do nového školního roku a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

                                                                             

S pozdravem Romana Kolářová