Personální obsazení školy

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Emailové adresy všech pedagogických pracovníků jsou:jmeno.prijmeni@zsmschocerady.cz

Mgr. Miroslava BAŽANTOVÁ - učitelka
Mgr. Dana BROŽKOVÁ - učitelka, vychovatelka ŠD
Mgr.  Lenka BROŽKOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Marie EDROVÁ - třídní učitelka
Katja HAIS - asistent pedagoga (rodilá mluvčí)
Bc. Marie HERDOVÁ - učitelka, vychovatelka ŠD
Ing. Monika HORÁKOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Jaroslava HORYNOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Petra KLAUZOVÁ - třídní učitelka
Ing. Lucie KOBIÁNOVÁ, MBA - třídní učitelka
Mgr. Romana KOLÁŘOVÁ - ředitelka školy
Mgr. Anna KOLDCSITEROVÁ - třídní učitelka
Bc. Jana KRPATOVÁ - třídní učitelka
Lucie MAREŠOVÁ - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Vendula MARTÍNKOVÁ - třídní učitelka
Radka MARYŠKOVÁ - učitelka, vychovatelka ŠD
Mgr. Miroslava NOVÁKOVÁ - asistentka pedagoga
Bc. Jiří PAZDERA - učitel
Bc. Jan PITOŇÁK - učitel
Bc. Růžena POLÁŠKOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Soňa REPÁČOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Šárka ROBOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Ondřej SCHULLER - třídní učitel
Mgr. Kamila STOLAŘOVÁ - třídní učitelka
Kateřina Štěpánková - vychovatelka ŠD
Martina ŠTĚDROVÁ - učitelka, vychovatelka ŠD
Bc. Kateřina PUNČOCHÁŘOVÁ - učitelka
Mgr. Jakub VOTOČEK - zástupce ředitelky školy
Jitka VRÁŽELOVÁ - vychovatelka ŠD, učitelka
MgA. Lucie VRTALOVÁ - asistentka pedagoga

SPECIÁLNÍ TŘÍDY:
Mgr. Jitka Jiříková - třídní učitelka (speciální pedagog)
Mgr. Veronika Šindelářová - třídní učitelka (speciální pedagog)
Gabriela Havlíková - asistentka pedagoga
Kristýna Semínová - asistentka pedagoga
Simona Rousová - asistent pedagoga

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Ing. Linda Kolacová - administrativní pracovnice, hospodářka
Miluše Zemanová - školnice
Stanislava Růžičková - uklízečka
Nataliya Khymynets - uklízečka
Eliška Kopřivová - uklízečka
Olha Zatvornytska - uklízečka
Jan Pitoňák - školník