Personální obsazení školy

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Emailové adresy všech pedagogických pracovníků jsou:jmeno.prijmeni@zsmschocerady.cz

Mgr. Miroslava BAŽANTOVÁ - učitelka
Mgr. Dana BROŽKOVÁ - učitelka, vychovatelka ŠD
Mgr.  Lenka BROŽKOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Marie EDROVÁ - třídní učitelka
Katja HAIS - učitelka, rodilá mluvčí
Bc. Marie HERDOVÁ - učitelka, vychovatelka ŠD
Ing. Monika HORÁKOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Jaroslava HORYNOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Petra KLAUZOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Romana KOLÁŘOVÁ - ředitelka školy
Mgr. Anna KOLDCSITEROVÁ - třídní učitelka
Bc. Jana KRPATOVÁ - třídní učitelka
Ing. Lucie LIPŠOVÁ, MBA - třídní učitelka
Lucie MAREŠOVÁ - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Vendula MARTÍNKOVÁ - třídní učitelka
Radka MARYŠKOVÁ - učitelka, vychovatelka ŠD
Mgr. Miroslava NOVÁKOVÁ - učitelka
Bc. Jiří PAZDERA - učitel
Bc. Jan PITOŇÁK - učitel
Bc. Růžena POLÁŠKOVÁ - třídní učitelka
Mgr. Soňa REPÁČOVÁ, MBA - třídní učitelka
Mgr. Šárka ROBOVÁ - třídní učitelka
Radka Sálová - asistentka pedagoga
Mgr. Ondřej SCHULLER - třídní učitel
Mgr. Kamila STOLAŘOVÁ - třídní učitelka
Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ - vychovatelka ŠD
Martina ŠTĚDROVÁ - učitelka, vychovatelka ŠD
Bc. Kateřina PUNČOCHÁŘOVÁ - učitelka
Mgr. Jakub VOTOČEK - zástupce ředitelky školy
Jitka VRÁŽELOVÁ - vychovatelka ŠD, učitelka
MgA. Lucie VRTALOVÁ - asistentka pedagoga

SPECIÁLNÍ TŘÍDY:
Mgr. Jitka JIŘÍKOVÁ - třídní učitelka (speciální pedagog)
Mgr. Veronika ŠINDELÁŘOVÁ - třídní učitelka (speciální pedagog)
Gabriela HAVLÍKOVÁ - asistentka pedagoga
Kristýna SEMÍNOVÁ - asistentka pedagoga
Simona ROUSOVÁ - asistent pedagoga

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Ing. Linda KOLACOVÁ - administrativní pracovnice, hospodářka
Miluše ZEMANOVÁ - školnice
Stanislava RŮŽIČKOVÁ - uklízečka
Nataliya KHYMYNETS - uklízečka
Eliška KOPŘIVOVÁ - uklízečka
Olha ZATVORNYTSKA - uklízečka
Bc. Jan PITOŇÁK - školník