Speciální třídy

Dne 12. 5. 2020 bylo v Choceradech otevřeno Dětské centrum Chocerady – centrum komplexní péče. Centrum pečuje o děti s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení, ať už tělesného nebo mentálního charakteru. Od 1. září 2020 naše škola v Dětském centru oteřela dvě speciální třídy. V těchto třídách se vzdělávají všechny děti školou povinné. Jejich hlavními předměty nejsou matematika nebo český jazyk, ale jsou vzdělávány v rámci svých možností v oblastech smyslové nebo rozumové výchovy. Součástí učeben je i multisenzorická místnost snoezelen, která dětem nabízí obrovské množství podnětů jak zrakových, tak i sluchových, hmatových nebo čichových.

Galerie