Školní poradenské pracoviště

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ / METODIK PREVENCE

Jméno: Mgr. Petra Klauzová
E-mail: petra.klauzova@zsmschocerady.cz
Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

NÁPLŇ PRÁCE:

 • kariérového poradenství – zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání, spolupráce se středními školami a úřadem práce;
 • výchovné problémy žáků – práce s žáky, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost;
 • metodická a informační činnost - péče o integrované žáky formou individuálních vzdělávacích plánů v jednotlivých předmětech, zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, doporučení či zapůjčení literatury týkající se výchovných a výukových problémů. 

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.

PŘIJÍT MŮŽEŠ S ČÍMKOLI:

 • Všichni chtějí vědět, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
 • Nejde ti učení a rád/a bys s tím pohnul/a?
 • Dospělí ti nadávají, že se neumíš chovat, i když ty se snažíš, jak to jen jde?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • Děje se ti něco zlého nebo něco, co se ti nelíbí?
 • Víš o někom, koho ostatní trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?
 • Nebo máš jakýkoli jiný problém, s nímž se chceš svěřit někomu, kdo to nevyzvoní?

PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A TALENTOVANÝMI ŽÁKY

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

TIPY NA DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

 • www.onlinecviceni.cz/ - procvičování českého jazyka a matematiky pro I. a II. stupeň ZŠ
 • www.mojecestina.cz/testy - testy z českého jazyka a literatury
 • www.kaminet.cz/ - pravidla a testy z češtiny, angličtiny a matematiky; rozvoj vnímání a nápravy SPU hravou formou
 • Www.rysava.websnadno.cz/ - LUŠTĚNKY – procvičování učiva I. stupně ZŠ
 • www.vcelka.cz/cs/ - procvičování čtení, diagnostika obtíží při čtení vč. dyslexie
 • www.helpforenglish.cz/ - výuka angličtiny včetně gramatiky, slovníčku, testů aj.
 • www.speedmath.eu/ - výukový program zaměřený na matematiku
 • www.umimeto.org