Školní poradenské pracoviště

Pokud máte pocit, že se Vaše dítě potýká s neobvyklými potížemi v učení či chování, jsme tu pro Vás. Obracejte se na nás či na třídní učitelky a učitele, případně na vedení školy se svými starostmi – rádi Vás vyslechneme a pokusíme se společně najít řešení, které bude pro Vaše dítě nejlepší.

Tým našeho školního poradenského pracoviště tvoří:

Výchovná poradkyně:
Mgr. Petra Klauzová
E-mail: petra.klauzova@zsmschocerady.cz
Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Metodička prevence pro 1. stupeň: 
Ing. Monika Horáková

E-mail: monika.horakova@zsmschocerady.cz
Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Metodička prevence pro 2. stupeň: 
Mgr. Soňa Repáčová, MBA

E-mail: sona.repacova@zsmschocerady.cz
Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Speciální pedagožka:
Mgr. Veronika Šindelářová

(speciální rodinně-terapeutický výcvik, výcvik zaměřený na trauma a krizovou intervenci)
E-mail: veronika.sindelarova@zsmschocerady.cz
Konzultační hodiny: ve škole každou středu od 12.00 do 14.00 hod.
Tel.: 734 695 244

S čím vám můžeme pomoci:
Nejčastěji pracujeme s problematikou školních neúspěchů, sebepoškozování, různých typům závislosti, stavů úzkosti i poruch příjmu potravy. Dále se u žáků věnujeme konfliktům ve vztazích, nízkému sebevědomí nebo nepřijetí v kolektivu.

V případě potřeby doporučíme konzultaci s odborníkem z oblasti klinické psychologie, případně psychiatrie.

Jak a kde se objednat:
Na konzultace ke speciální pedagožce Mgr. Veronice Šindelářové  je možné se objednávat telefonicky nebo osobně. Osobně ve škole od 12.00 – 14.00. Telefonicky na čísle 734695244, a to nejlépe v čase 16.00-19.00. V tuto dobu je možná i krátká telefonická konzultace s rodiči.

Kde konzultace se speciální pedagožkou probíhají:
Poradenské pracoviště je rozděleno a konzultace probíhají jak ve škole, tak i v areálu Dětského centra v Choceradech, v samostatné budově odborné ambulance. V budově ambulance mají žáci větší možnost soukromí a je zde možnost odpoledních konzultací i pro rodiče. Setkání v ambulanci probíhají ve středu od 14.00 – 16.00. Ve škole od 12.00 – 13.30 hod.

Poradenské pracoviště poskytuje služby bezplatně a je možné kdykoliv službu přerušit nebo ukončit.

Pro jednorázovou krizovou intervenci není informovaný souhlas nutný, zákonní zástupci ho podepisují v případě potřeby pravidelných setkání.